Forhåndsomtale Riksbanken 4. juli

Makro, valuta og renter

(26.06.2017) Riksbanken legger frem sin rentebeslutning og pengepolitiske rapport 4. juli klokken 09:30 med pressekonferanse klokken 11:00

Vi tror ikke på endringer i renten eller aktivakjøpsprogrammet på dette møtet. Vi venter at rentebanen heves slik at banen ikke lenger indikerer sannsynlighet for rentekutt. Tre faktorer taler for dette. 1. Inflasjonen er høyere enn ventet. 2. Kronen er fortsatt svak og 3. ESB (og Norges Bank) har fjernet nedsiden i sin kommunikasjon. En renteheving er nok fortsatt langt frem i tid og vi holder fast på at første renteheving kommer i siste halvdel av 2018.

Se mer om temaet i web-tv sendingen under.