Uendret politikk fra Riksbanken

Makro, valuta og renter

(04.09.2017) Riksbanken legger frem sin rentebeslutning og en ny pengepolitisk rapport torsdag 7. september klokken 09:30. Vi venter ingen endringer i styringsrenten eller aktivakjøpsprogrammet på dette møtet.

Vi venter heller ingen endringer i rentebanen, som nå indikerer første renteheving i siste halvdel av 2018, på tross av høyere inflasjon og sterkere vekst enn ventet. Det skyldes at oppgangen i stor grad er midlertidig. Dessuten har kronekursen styrket seg mer enn ventet og vil trolig dempe inflasjonen fremover. Vi venter at aktivakjøpsprogrammet avsluttes første renteheving kommer i juli neste år.