Amerikanske lønninger under press

Makro, valuta og renter

(04.09.2017) Amerikansk lønnsvekst har vært lav etter finanskrisen, mens kapitalinntektene har steget markert. Resultatet er en klart avtakende lønnsandel over tid.

IMF har funnet at denne nedgangen skyldes flere forhold. Viktigst er høy grad av rutinearbeid, som gjør at manuelt arbeid konkurreres ut av roboter (og annen kapital). To andre faktorer bidrar også: Lavere fagforeningsgrad og økt konkurransen fra import. Det siste må ses i lys av økt globalisering. Lavere lønnsandel er et problem fordi det bidrar til økte inntektsforskjeller som demper den økonomiske veksten.