Forhåndsomtale Norges Bank: Små endringer i rentebanen

Makro, valuta og renter

(12.09.2017) Torsdag 21. september klokken 10:00 legger Norges Bank frem sin rentebeslutning og en ny pengepolitisk rapport.

Vi venter ingen renteendring på dette møtet og tror heller ikke på de store endringene i prognosen for styringsrenten, rentebanen, denne gangen.

For mer om våre forventninger til Norges Banks beslutning, ta en titt på Web-TV sendingen under.