Sesongmønster i kronen?

Makro, valuta og renter

(03.11.2017) Det kan virke som om kronen har en tendens til å svekke seg nærmere nyttår. Om vi skal vente at det skjer igjen, bør vi også vite hvorfor. Vi finner støtte for et sesongmønster i det at bedriftene ofte selger kroner i desember, men også at hva som har skjedd i forkant av november og desember betyr noe for kursbevegelsen i disse månedene.