Renteheving og nye signaler fra Fed på onsdag

Makro, valuta og renter

(11.12.2017) Fed avholder denne uken årets siste rentemøte.

Styringsrenten vil med svært høy sannsynlighet bli hevet med 25 bps. og komme opp i intervallet 1,25%-1,50%. Vi venter også at Fed vil fortsette å indikere tre hevinger i 2018 i sitt dot-chart. Makroprognosene for 2018 vil trolig bli justert, med høyere BNP og lavere ledighet som resultat. Muligens vil også inflasjonsanslaget bli justert litt ned.