Riksbanken med nok en duete overraskelse

Makro, valuta og renter
  • Vi forventer nok en duete overraskelse fra Riksbanken med utvidelse av aktivakjøpene med 10 mrd. svenske kroner i første halvår 2018
  • Hovedårsaken til at Riksbanken utvider kjøpene er at den europeiske sentralbanken vil fortsette aktiviakjøp til september 2018 eller lenger
  • Risikoen for at Riksbanken avslutter kjøpene nå er likevel relativt høy (40-45 prosent) med inflasjon på målet, svak krone og tegn til at lønnsveksten øker noe