Børshandlede produkter

 
tabell

Warrants lar deg delta i ulike markeder med en lav kapitalinnsats

Fordeler med å handle børsnoterte warrants hos DNB Markets:

 • Børsnoterte warrants handles like enkelt som en aksje
 • Med lav spread mellom kjøps- og salgskurs er warrants velegnet for å ta kortsiktig eksponering
 • Mulighet for høy fortjeneste med liten kapitalinnsats. En warrant forsterker det underliggende markedets bevegelser.
 • Mulighet til å tjene på både kursstigning (call-/kjøpswarranter) og kursfall (put-/salgswarranter)
 • Børsnoterte warrants gir deg mulighet for eksponering mot en rekke norske aksjer og OBX-indeksen
 • Kan brukes til å sikre eksisterende posisjoner mot nedsiderisiko
 • DNB Markets er største markedsaktør på tradingprodukter i Norge
 • Åpen kundeservice alle hverdager. Market maker kan kontaktes ved behov

Vær særlig oppmerksom på følgende:

 • Veldig høy risiko og høy gearing av underliggende eksponering, stor risiko for å tape hele investeringen
 • Endret volatilitet i underliggende kan i seg selv påvirke prisen på warranten
 • Endrede dividendeforventninger kan i seg selv påvirke prisen på warranten (for enkeltaksjer)
 • For børsnoterte warrants vil forfallsverdien gjerne beregnes som et gjennomsnitt over flere dager
 • For børsnoterte warrants har hver warrant en multiplikator (w/u, warrants per underliggende) som sier noe om hvor mange aksjer warranten får utbetaling fra
 • Dividende og andre selskapshendelser i våre børsnoterte warrants vil justeres på følgende måte: For warrants der det finnes børsnoterte derivater i det underliggende selskapet (på noteringstidspunktet til børswarranten) vil DNB Markets følge Oslo Børs sine justeringsregler. For alle andre underliggende selskaper vil DNB Markets justere strike og multiplier i alle warrants fullt ut for enhver dividende og annen selskapshendelse. Dersom det ikke finnes noen åpen balanse i noen av warrantene på et underliggende selskap på justeringstidspunktet, vil DNB Markets likevel ikke foreta noen justering.
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler