Børshandlede produkter

 
tabell

Hva er warrants?

En warrant er en opsjon i form av et verdipapir og kan gi eksponering mot enkeltaksjer, en kurv av enkeltaksjer, aksjeindekser, valuta, råvarer og kreditt.

Det finnes to typer warrants, hvorav kun børsnoterte warrants er et tradingprodukt.

Børsnoterte warrants omsettes fritt på Oslo Børs gjennom børsens åpningstider og handles like enkelt som en vanlig aksje.

Markedswarrants er ikke børsnoterte, men selges i førstehåndsmarkedet i en definert tegningsperiode til et gitt premiebeløp (kurs per warrant). Disse kan videre handles i annenhåndsmarkedet mot utsteder til den kurs utsteder fastsetter. Markedswarrants er ikke tradingprodukter og egner seg ikke for kortsiktig trading.

En kjøpswarrant er utformet slik at en stigning i underliggende aktiva gir deg mulighet for en svært høy avkastning. En salgswarrant virker på samme måte ved et fall i underliggende aktiva. Dersom man velger å holde til forfall vil det for kjøpswarrants gjelde at forfallsverdi under strike/innløsningsverdi gir ingen utbetaling og hele investeringen er tapt. Tilsvarende vil det for salgswarrants gjelde at forfallsverdi over strike/innløsningsverdi gir ingen utbetaling og hele investeringen er tapt.

Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler