Børshandlede produkter

 
tabell

Sett deg godt inn i produktet før du handler

Før du tar beslutning om kjøp av en warrant bør du nøye gjennomgå opplysningene i grunnprospekt for DNB Bank ASA og endelige vilkår for aktuell warrant.

Du oppfordres selv til å vurdere de markeder som den enkelte warrant er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i warrants må ikke være høyere enn beløpet som du har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. Den enkelte investor anbefales generelt om å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser.

Selv om en warrant vil kunne gi svært god avkastning hvis prisen på underliggende aktiva utvikler seg positivt for aktuell type warrant, må du være klar over at du kan tape hele investeringen dersom prisen på underliggende aktiva står stille eller utvikler seg negativt for aktuell type warrant fra kjøpstidspunktet fram til avregningskurs settes.

DNB Markets vil løpende i markedsplassens åpningstid stille kjøps- og salgskurser for DNBs børsnoterte warrants. Dersom prisen på underliggende aktiva utvikler seg negativt for eksempelvis kjøpswarrants, kan dette innebære at prisen som du oppnår ved salg av kjøpswarrants blir betydelig lavere enn kjøpspris. Det er ingen minimumspris ved annenhåndsomsetning av warrants, noe som muliggjør tap av inntil kjøpspris i sin helhet tillagt kurtasje.

En investering i en warrant utstedt av DNB Bank ASA innebærer at du har kredittrisiko på DNB som utsteder av verdipapiret. Dette innebærer at investor har risiko for at DNB Bank ASA ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser ved forfallstidspunktet.

Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

DNB Markets

Vilkår og avtaler