Kursene er beregnet fra midtkurser på DnB Markets daglige kurslister. Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot norske kroner
Måned USD EUR SEK DKK GBP
Januar 6.9078 7.3345 79.96 98.68 11.1627
Februar 7.0006 7.5421 82.41 101.48 11.2783
Mars 7.2710 7.8472 85.12 105.65 11.5034
April 7.2116 7.8276 85.48 105.41 11.3494
Mai 6.8360 7.8762 86.05 106.08 11.0691
Juni 7.0089 8.1684 89.60 110.01 11.6393
Juli 7.2890 8.2959 90.27 111.60 11.8491
August 7.3987 8.1894 88.55 110.21 11.7510
September 7.3114 8.2010 90.44 110.42 11.7677
Oktober 7.0372 8.2368 91.44 110.86 11.8018
November 7.0067 8.2001 91.22 110.26 11.8377
Desember 6.7139 8.2378 91.33 110.70 11.7370
Snitt 2003 7.0754 7.9964 87.66 107.61 11.5622

Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 501.70 5.8158 4.4813 8.68 4.0376
Februar 514.03 5.8651 4.6269 9.00 4.1717
Mars 534.08 6.1262 4.9282 9.30 4.3862
April 523.62 6.0178 4.9389 9.37 4.4016
Mai 520.15 5.8319 4.9392 9.34 4.4308
Juni 530.47 5.9227 5.1838 9.45 4.6677
Juli 536.02 6.1440 5.2890 9.45 4.8391
August 532.14 6.0590 5.1923 9.37 4.7316
September 530.05 6.3519 5.3528 9.24 4.8410
Oktober 532.00 6.4250 5.3148 9.22 4.8894
November 525.78 6.4148 5.3326 9.25 5.0262
Desember 529.85 6.2245 5.1126 9.19 4.9670
Snitt 2003 525.82 6.0999 5.0577 9.24 4.6158

Gjennomsnittskurser mot US Dollar
(beregnet fra norske kurser)
Måned EUR SEK DKK GBP
Januar 1.0618 8.6395 6.9999 1.6159
Februar 1.0774 8.4945 6.8986 1.6110
Mars 1.0792 8.5416 6.8820 1.5821
April 1.0854 8.4364 6.8415 1.5738
Mai 1.1522 7.9438 6.4441 1.6192
Juni 1.1654 7.8225 6.3712 1.6607
Juli 1.1381 8.0750 6.5312 1.6256
August 1.1201 8.2564 6.6337 1.6073
September 1.1217 8.0841 6.6216 1.6095
Oktober 1.1705 7.6958 6.3480 1.6771
November 1.1703 7.6815 6.3547 1.6895
Desember 1.2009 7.5259 6.1953 1.7243
Snitt 2003 1.1286 8.0997 6.5935 1.6330

Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1.3769 118.78 1.5415 79.61 0.5845
Februar 1.3619 119.36 1.5130 77.78 0.5959
Mars 1.3614 118.69 1.4754 78.16 0.6032
April 1.3773 119.84 1.4602 76.93 0.6103
Mai 1.3142 117.22 1.3840 73.16 0.6482
Juni 1.3213 118.34 1.3521 74.14 0.6660
Juli 1.3598 118.6361 1.3781 77.10 0.6639
August 1.3739 120.66 1.4080 78.03 0.6472
September 1.3794 115.11 1.3659 79.14 0.6621
Oktober 1.3228 109.53 1.3241 76.33 0.6948
November 1.3326 109.23 1.3139 75.74 0.7173
Desember 1.2911 109.17 1.2982 74.45 0.7270
Snitt 2003 1.3477 116.21 1.4012 76.71 0.6517

Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler