Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.
Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Måned USD EUR SEK DKK GBP
Januar 6.2600 8.2207 90.80 110.49 11.7647
Februar 6.3894 8.3183 91.58 111.76 12.0556
Mars 6.1865 8.1848 90.11 109.92 11.8144
April 6.3234 8.0913 88.28 108.61 11.9790
Mai 6.3689 8.0850 87.97 108.60 11.8161
Juni 6.4878 7.8969 85.31 106.08 11.8090
Juli 6.5782 7.9257 84.06 106.27 11.5237
August 6.4381 7.9162 84.73 106.12 11.5458
September 6.3703 7.8059 83.63 104.66 11.5196
Oktober 6.5177 7.8381 83.19 105.04 11.4967
November 6.6353 7.8266 81.82 104.92 11.5156
Desember 6.7209 7.9744 84.49 106.98 11.7414
Snitt mot NOKi 2005 6.4397 8.0070 86.33 107.45 11.7151
Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 531.51 6.0598 5.1153 10.00 4.8001
Februar 536.69 6.0930 5.1589 10.30 4.9978
Mars 528.55 5.8884 5.0866 10.33 4.8738
April 522.82 5.8276 5.1222 10.04 4.8932
Mai 523.34 5.9694 5.0720 9.85 4.8906
Juni 513.29 5.9748 5.2227 9.95 4.9818
Juli 508.57 5.8756 5.3714 10.11 4.9599
August 508.73 5.8204 5.3406 10.10 4.9113
September 503.96 5.7348 5.4021 10.24 4.8808
Oktober 506.02 5.6800 5.5412 10.69 4.9250
November 506.49 5.6052 5.6102 10.74 4.8840
Desember 515.28 5.6688 5.7854 10.59
4.9958
Snitt mot NOKi 2005 517.10 5.8498 5.3191 10.27 4.9162

Gjennomsnittskurser mot USD
(beregnet fra norske kroner)

Måned EUR SEK DKK GBP
Januar 1.3132 6.8942 5.6656 1.8794
Februar 1.3019 6.9772 5.7169 1.8868
Mars 1.3230 6.8657 5.6283 1.9097
April 1.2796 7.1631 5.8222 1.8944
Mai 1.2695 7.2401 5.8644 1.8553
Juni 1.2172 7.6051 6.1162 1.8202
Juli 1.2048 7.8252 6.1904 1.7518
August 1.2296 7.5982 6.0666 1.7933
September 1.2254 7.6172 6.0866 1.8083
Oktober 1.2026 7.8343 6.2050 1.7639
November 1.1796 8.1094 6.3244 1.7355
Desember 1.1865 7.9550 6.2827 1.7470
Snitt mot USD i 2005 1.2444 7.4737 5.9974 1.8205
Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1.1778 103.3025 1.2238 62.5817 0.7668
Februar 1.1905 104.8649 1.2385 62.0421 0.7822
Mars 1.1705 105.0620 1.2162 59.8663 0.7878
April 1.2095 108.5087 1.2345 62.9879 0.7738
Mai 1.1270 106.6917 1.2557 64.6727 0.7679
Juni 1.2640 108.5867 1.2422 65.1955 0.7679
Juli 1.2935 111.9591 1.2247 65.0988 0.7540
August 1.2630 110.6137 1.2055 63.7674 0.7628
September 1.2627 111.0810 1.1792 62.2264 0.7662
Oktober 1.2880 114.7472 1.1762 60.9481 0.7556
November 1.3101
118.3767 1.1827 61.8017 0.7361
Desember 1.3043 118.5588 1.1617 63.4933
0.7433
Snitt mot USD i 2005
1.2384 110.1961 1.2117 62.8902 0.7637
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Markets

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler