Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.
Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Måned USD EUR SEK DKK GBP
Januar 6.3600 8.2733 91.13  110.99  12.4671
Februar 6.1818 8.0841 88.03 108.45 12.1062
Mars 6.1402 8.1314  87.50  109.15  11.9550
April 6.0018 8.1162 87.75 108.90 11.9444
Mai 6.0217  8.1402 88.47 109.23 11.9482
Juni 6.0064 8.0566  86.39  108.21  11.9289 
Juli 5.7908 7.9400  86.42  106.70  11.7727 
August 5.8600 7.9781 85.57 107.20 11.7707
September 5.6397 7.8319 84.32 105.12 11.3761
Oktober 5.4057 7.6892 83.80 103.16 11.0430
November 5.4066 7.9360 85.51  106.46
11.2066 
Desember 5.5036 8.0159  85.04  107.45  11.1273 
Snitt mot NOK 
hittil i 2007
5.8599 8.0161 86.66 107.59 11.7205
Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 512.11 5.2866  5.4125  9.0714  4.9917 
Februar 498.33 5.1251 5.2781 9.1750 4.8470
Mars 504.23  5.2362  5.2519  9.1577  4.8714 
April 495.50 5.0524 5.2905 9.1861 4.9721
Mai 493.33 4.9899 5.4931 9.5465 4.9773
Juni 486.93 4.8981  5.6377  9.5786  5.0672 
Juli 479.25 4.7646  5.5077  9.5490  5.0273 
August 487.17 5.0236 5.5287 9.0278 4.8627
September 475.33 4.9040 5.4828 8.8460 4.7765
Oktober 460.31 4.6668 5.5315 8.9052 4.8644
November 481.44 4.8699  5.6158  8.9073  4.8631 
Desember 483.13 4.9063  5.4867  8.8421  4.8106 
Snitt mot NOK 
hittil i 2007
488.08 4.9770 5.4640 9.1565 4.9109

Gjennomsnittskurser mot USD
(beregnet fra norske kroner)

Måned EUR SEK DKK GBP
Januar 1.3008 6.9793  5.7302  1.9602 
Februar 1.3077 7.0227 5.7002 1.9584
Mars 1.3243 7.0176 5.6254  1.9470 
April 1.3523 6.8318 5.5114 1.9901
Mai 1.3518 6.8064 5.5127  1.9842
Juni 1.3413  6.9525  5.5506  1.9860 
Juli 1.3711  6.7010  5.4270  2.0330 
August 1.3615 6.8482 5.4667 2.0086
September 1.3887 6.6888 5.3651 2.0171
Oktober 1.4224 6.4506 5.2401 2.0429
November 1.4678 6.3228 5.0783  2.0728 
Desember 1.4565 6.4717  5.1218  2.0218 
Snitt mot USD
hittil i 2007
1.3705 6.7578 5.4441 2.0018
Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1.2419 120.3054  1.1751 70.1108  0.7849 
Februar 1.2405 120.6182 1.1712 67.3761 0.7841
Mars 1.2177 117.2649  1.1692  67.0498  0.7934 
April 1.2113 118.7910 1.1345 65.3358 0.8284
Mai 1.2206 120.6773 1.0962  63.0771 0.8266
Juni 1.2335  122.6274  1.0654  62.7061  0.8436 
Juli 1.2083 121.5372  1.0514  60.6425  0.8682 
August 1.2029 116.6490 1.0599 64.9105 0.8298
September 1.1865 115.0022 1.0286 63.7540 0.8469
Oktober 1.1744 115.8323 0.9773 60.7025 0.8999
November 1.1230 111.0196  0.9627  60.6985  0.8995
Desember 1.1392  112.1745  1.0031  62.2432  0.8741 
Snitt mot USD
hittil i 2007
1.2000 117.7082 1.0746 64.0506 0.8399
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler