Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.

Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Islandske kroner suspendert
Grunnet markedssituasjonen er det fra oktober 2008 ikke stilt kurser i islandske kroner.

Gjennomsnittskurser mot NOK

Måned USD EUR SEK DKK GBP
Januar 5.4256 7.9636 84.38 106.76 10.6685
Februar 5.3916 7.9509  84.89  106.67  10.5876 
Mars 5.1323 7.9594 84.65 106.76 10.2811
April 5.0547 7.9640 84.98 106.75 10.0011
Mai 5.0566 7.8717  84.49  105.50  9.9320 
Juni 5.1370 7.9890 85.26 107.11 10.0885
Juli 5.1032 8.0487 85.08 107.89 10.1507
August 5.3255  7.9769 84.90 106.94 10.0658
September 5.6645  8.1457  85.21  109.22  10.1983 
Oktober 6.4959  8.6170  87.45  115.60  10.9560 
November 6.9364 8.8176 87.08 118.39
10.6208
Desember 6.9967  9.4207  87.53  126.44  10.4445 
Snitt mot NOK 
hittil i 2008
5.6424 8.2264 85.49 110.34 10.3317
Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 500.60 5.0367 5.3588 8.4383 4.7768
Februar 494.34 5.0325  5.3913  8.1129  4.9294 
Mars 506.52 5.0881 5.1469 7.2178 4.7637
April 498.93 4.9292 4.9857 6.8248 4.7147
Mai 484.46 4.8489  5.0601  6.7080  4.8105 
Juni 494,97 4,8064 5,0579 6,5043 4,8898
Juli 497.14 4.7812 5.0387 6.5000 4.9195
August 492.16 4.8755 5.0629 6.5319 4.7073
September 510.84 5.3111  5.3543  6.2677  4.6537 
Oktober 567.80  6.5152 6.5056 N/A 4.4553
November 582.14 7.1603 5.6921 N/A 4.5540
Desember 611.79  7.6733 
5.6672  *) 4.6904 
Snitt mot NOK 
hittil i 2008
519.34 5.5034 5.2766 N/A 4.7386

*) Midtkurs fra sentralbanken på Island 31.12.2008 - 5.7817  (NB! Ikke månedssnitt)
 
Gjennomsnittskurser mot USD
(beregnet fra norske kroner)

Måned EUR SEK DKK GBP
Januar 1.4678 6.4302 5.0757 1.9663
Februar 1.4747 6.3512  5.0547  1.9637 
Mars 1.5508 6.0630 4.8075 2.0032
April 1.5756 5.9481 4.7350 1.9786
Mai 1.5567 5.9848  4.7928  1.9642 
Juni 1.5552 6.0250 4.7959 1.9639
Juli 1.5772 5.9982 4.7299 1.9891
August 1.4979 6.2729 4.9801 1.8901
September 1.4380  6.6479  5.1864  1.8004 
Oktober 1.3265  7.4283  5.6194  1.6866 
November 1.2712 7.9651 5.8591 1.5312
Desember 1.3464  7.9933  5.5334  1.4928 
Snitt mot USD
hittil i 2008
1.4698 6.5923 5.0975 1.8525
Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1.1026 107.7213 1.0059 64.2973 0.8804
Februar 1.0907 107.0660 0.9993 66.3748 0.9145
Mars 1.0132 100.8681 0.9972 71.1066 0.9282
April 1.0549 104.5505 1.0057 68.9606 0.9315
Mai 1.0438
104.2827  0.9993 75.3810 0.9513 
Juni 1.0378 106.8778 1.0156 78.9780 0.9519
Juli 1.0265 106.7354 1.0128 78.5115 0.9640
August 1.0821 109.2290 1.0519 81.5306 0.8839
September 1.1089 106.6530  1.0579  90.3756  0.8216 
Oktober 1.1441  99.7028  1.1799  N/A 0.6859 
November 1.1915 96.8732 1.2186 N/A 0.6565
Desember 1.1436  91.1824  1.2346  N/A  0.6704 
Snitt mot USD
hittil i 2008
1.0866 103.4785 1.0654 N/A 0.8533
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler