Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.

Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Grunnet markedssituasjonen er det fra oktober 2008 ikke stilt kurser i islandske kroner.

Måned USD EUR SEK DKK GBP
Januar 6.9713 9.2540 86.14 124.19 10.0730
Februar 6.8771 8.7989 80.79 118.08 9.9002
Mars 6.7749 8.8347 79.11 118.57 9.6195
April 6.6769 8.7993 80.85 118.13 9.8029
Mai 6.4522 8.8059 83.20 118.25 9.9476
Juni 6.3831 8.9493 82.22 120.19 10.4515
Juli 6.3629 8.9580 82.71 120.31 10.4078
August 6.0786 8.6638 84.80 116.38 10.0473
September 5.9094 8.6034 84.41 115.59 9.6501
Oktober 5.6435 8.3616 81.17 112.33 9.1292
November 5.6434 8.4184 81.47 113.13 9.3653
Desember 5.7567 8.4160 80.81 113.09 9.3505
Snitt mot NOK i 2009 6.2942 8.7386 82.31 117.35 9.8121


Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 597.80 7.7144 5.6881 Suspendert 4.7231
Februar 589.94 7.4657 5.5248 Suspendert 4.4730
Mars 586.46 6.9336 5.3619 Suspendert 4.5105
April 581.24 6.7799 5.4374 Suspendert 4.7637
Mai 582.26 6.6787 5.6022 Suspendert 4.9421
Juni 590.76 6.6046 5.6734 Suspendert 5.1307
Juli 589.34 6.7382 5.6554 Suspendert 5.1249
August 568.46 6.4093 5.5839 Suspendert 5.0779
September 567.96 6.4628 5.4627 Suspendert 5.0940
Oktober 552.20 6.2528 5.3563 Suspendert 5.1227
November 557.30 6.3319 5.3250 Suspendert 5.1958
Desember 560.14 6.4198 5.4585 * ) 5.2036
Snitt mot NOK i 2009 576.99 6.7326 5.5108   4.9468

*) Midtkurs fra den islandske sentralbanken pr. 31.12.2009 var 4,6142 pr. 100 (NB! Dette er ikke et månedssnitt, kun kurs ved årsskiftet). 

Gjennomsnittskurser mot USD
Beregnet fra norske kroner.
Måned EUR SEK DKK GBP
Januar 1.3274 8.0929 5.6134 1.4449
Februar 1.2794 8.5119 5.8240 1.4396
Mars 1.3040 8.5639 5.7136 1.4199
April 1.3179 8.2589 5.6523 1.4682
Mai 1.3648 7.7547 5.4564 1.5417
Juni 1.4020 7.7631 5.3107 1.6374
Juli 1.4078 7.6933 5.2888 1.6357
August 1.4253 7.1680 5.2229 1.6529
September 1.4559 7.0006 5.1122 1.6330
Oktober 1.4816 6.9528 5.0241 1.6176
November 1.4917 6.9267 4.9886 1.6595
Desember 1.4620 7.1235 5.0905 1.6243
Snitt mot USD i 2009 1.3933 7.6508 5.3581 1.5646


Måned CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1.1248 90.3678 1.2256 Suspendert 0.6775
Februar 1.1657 92.1151 1.2448 Suspendert 0.6504
Mars 1.1552 97.7115 1.2635 Suspendert 0.6658
April 1.1487 98.4814 1.2280 Suspendert 0.7135
Mai 1.1081
96.6093 1.1517 Suspendert 0.7660
Juni 1.0805 96.6451 1.1251 Suspendert 0.8038
Juli 1.0797 94.4297 1.1251 Suspendert 0.8054
August 1.0693 94.8409 1.0886 Suspendert 0.8354
September 1.0405 91.4371 1.0818 Suspendert 0.8620
Oktober 1.0220 90.2558 1.0536 Suspendert 0.9077
November 1.0126 89.1272 1.0598 Suspendert 0.9207
Desember 1.0277 89.6706 1.0546 * ) 0.9039
Snitt mot USDi 2009
1.0862 93.4743 1.1418   0.7927

*) Midtkurs fra den islandske sentralbanken pr. 31.12.2009 var124,90. (NB! Dette er ikke et månedssnitt, kun kurs ved årsskiftet).


Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Markets

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler