Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.

Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Grunnet markedssituasjonen er det fra oktober 2008 ikke stilt kurser i islandske kroner.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Måned USD EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD AUD
Januar 5.7326 8.1887 80.34 110.03 9.2748 554.56 6.2814 5.5028 5.2486
Februar 5.9119 8.0961 81.35 108.76 9.2502 551.61 6.5488 5.5983 5.2468
Mars 5.9229 8.0397 82.68 108.04 8.9070 555.09 6.5402 5.7826 5.4073
April 5,9145 7,9378 82,15 106,65 9,0714 553,36 6,3367 5,8935 5,4911
Mai 6.2753 7.8965 81.62 106.11 9.2089 555.62 6.8121 6.0258 5.4716
Juni 6.4730 7.9088 82.66 106.29 9.5479 573.68 7.1204 6.2372 5.5276
Juli 6.2910 8.0260 84.53 107.70 9.6034 596.40 7.1742 6.0274 5.5023
August 6.1479 7.9328 84.16 106.49 9.6236 590.86 7.1928 5.9183 5.5345
September 6.0633 7.9134 85.75 106.26 9.4385 605.05 7.1857 5.8593 5.6753
Oktober 5.8338 8.1046 87.41 108.69 9.2443 602.35 7.1308 5.7302 5.7227
November 5.9556  8.1440  87.36  109.25  9.5101  605.19  7.2274  5.8844  5.8945 
Desember 5.9792 7.9110  87.33  106.15  9.3354  616.96  7.1789  5.9334  5.9378 
Snitt 1 6.0418 8.0083 83.95 107.53 9.3346 580.06 6.8941 5.8661 5.5550

1 mot NOK hittil i 2010

Gjennomsnittskurser mot USD
Beregnet fra norske kroner.

Måned EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD AUD
Januar 1.4284 7.1357 5.2102 1.6179 1.0337 91.2631 1.0418 0.9156
Februar 1.3695 7.2677 5.4358 1.5647 1.0718 90.2752 1.0560 0.8875
Mars 1.3574 7.1636 5.4824 1.5038 1.0670 90.5620 1.0243 0.9129
April 1,3421 7,1999 5,5457 1,5338 1,0688 93,3362 1,0036 0,9284
Mai 1.2584 7.6884 5.9139 1.4675 1.1294 92.1187 1.0414 0.8719
Juni 1.2218 7.8304 6.0898 1.4750 1.1283 90.9080 1.0378 0.8540
Juli 1.2758 7.4424 5.8414 1.5265 1.0548 87.6893 1.0437 0.8746
August 1.2903 7.3046 5.7735 1.5653 1.0405 85.4730 1.0388 0.9002
September 1.3051 7.0712 5.7063 1.5567 1.0021 84.3804 1.0348 0.9360
Oktober 1.3893 6.6739 5.3673 1.5846 0.9685 81.8110 1.0181 0.9810
November 1.3674  6.8171  5.4516  1.5968  0.9841  82.4027  1.0121  0.9897 
Desember 1.3231  6.8463  5.6328  1.5613  0.9691  82.2883  1.0077  0.9931 
Snitt 2 1.3274 7.2034 5.6209 1.5462 1.0432 87.7923 1.0300 0.9204

2 mot USD hittil i 2010

Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler