Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.

Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Måned USD EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD AUD
Januar 5.5568 7.3727 85.62 98.95 8.8744 600.58 6.2466 5.6045 5.8364
Februar 5.5578 7.4247 87.24 99.53 8.6101 603.55 5.9731 5.5148 5.7355
Mars 5.7655 7.4831 89.67 100.37 8.6928 609.65 6.0807 5.6221 5.9575
April 5.7943 7.5458 89.35 101.21 8.8665 618.40 5.9211 5.6890 6.0175
Mai 5.8288 7.5651 88.19 101.50
8.9079
609.8
5.7775
5.7081
5.7665
Juni 5.8619 7.7355 89.13 103.73 9.0788 627.53 6.0156 5.6854 5.5275
Juli 6.0290 7.8873 91.09 105.76 9.1530 637.80 6.0497 5.7919 5.5274
August 5.9592 7.9347 91.22 106.39 9.2271
643.25 6.0893 5.7297 5.3847
September 5.9734 7.9715 91.92 106.88 9.4683 645.95 6.0217 5.7666 5.5437
Oktober 5.9537 8.1205 92.89
108.87
9.5831
659.45
6.0873
5.7476
5.6682
November 6.0828 8.2079 92.40
110.05
9.7918
666.18 6.0851
5.8024
5.6765
Desember 6.1373 8.4110
93.90
112.75
10.0576
686.55
5.9380
5.7690
5.5177
Snitt 1 5.8750 7.8058 90.22 104.66 9.1926 634.04 6.0238 5.7026 5.6799
1 mot NOK hittil i 2013

Gjennomsnittskurser mot USD
Beregnet fra norske kroner.
Måned EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD AUD
Januar 1.3286 6.4903 5.6160 1.5970 0.9252 88.9571 0.9915 1.0503
Februar 1.3359 6.3708 5.5842 1.5492 0.9208 93.0462 1.0078 1.0320
Mars 1.2979 6.4298 5.4298 1.5077 0.9457 94.8161 1.0255 1.0333
April 1.3023 6.4849 5.7248 1.5302 0.9370 97.8578 1.0185 1.0385
Mai 1.2979 6.6090
5.7428 1.5283
0.9562
100.8882 1.0211
0.9893
Juni 1.3196 6.5768 5.6512 1.5488 0.9341 97.4451 1.0311 0.9429
Juli 1.3082
6.6189 5.7007 1.5182 0.9453 99.6578 1.0409 0.9168
August 1.3315 6.5332 5.6012 1.5484 0.9264 97.8630 1.0401 0.9036
September 1.3345 6.4981 5.5886 1.5851 0.9247 99.1971 1.0359 0.9281
Oktober 1.3639 6.4091
5.4688
1.6096
0.9028
97.8053
1.0359
0.9520
November 1.3494 6.5831
5.5275 1.6098
0.9131
99.9613
1.0483
0.9332
Desember 1.3705 6.5357
5.4435
1.6388
0.8939
103.3561
1.0638
0,8990
Snitt 1 1.3283 6.5116 5.6161 1.5642 0.9271 97.5709 1.0300 0.9683
1 mot USD hittil i 2013Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler