Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.

Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Måned USD EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 6.1598 8.3914 94.96 112.47 10,1450 681.42 5.9231 5.6359 5.3183 5.4551
Februar 6.1285
8.3683
94.35
112.14
10.1440
685.11
6.0068
5.5452
5.3692 5.4962
Mars 6.0022
8.2928
93.62
111.18
9.9753
681.48
5.8685
5.4040
5.3182 5.4489
April 5.9792
8.2549
91.47
110.57
10.0043
676.95
5.8294
5.4410
5.3209 5.5685
Mai 5.9386
8.1636
90.41
109.37
10.0111
668.84
5.8343
5.4549
5.2713 5.5294
Juni 6.0360
8.2089
90.32
110.06
10.2070
673.76
5.9163
5.5759
5.3105 5.6556
Juli 6.1966
8.3944
90.96
112.58
10.5839
690.80
6.0930
5.7785
5.4240
5.8190
August 6.2037
8.2648
89.94
110.86
10.3676
681,90
6.0275
5.6803
5.3522
5.7734
September 6.3391
8.1854
89.00
109.95
10.3427
677.61
5.9123
5.7644
5.3290 5.7444
Oktober 6.5427
8.2956
90.47
111.43
10.5183
686,76
6.0582
5.8357
5.4190 5.7516
November 6.8082
8.4957
91.86
114.17
10.7480 706.30
5.8627
6.0090
5.5101 5.8902
Desember 7.2653
8.9645
95.49
120.49
11.3645
745.23
6.0953
6.3068
5.8140
6.0032
Snitt 1 6.3000 8.3571 91.90 112.10 10.3677 688.01 5.9523 5.7027 5.3964 5.6780
1 mot NOK hittil i 2014

Gjennomsnittskurser mot USD
Beregnet fra norske kroner.
Måned EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1.3623 6.4868 5.4771 1.6470 0.9040 103.9967 1.0930 115.8241 0.8856
Februar 1.3655
6.4953
5.4648
1.6552
0.8945
102.0249
1.1052
114.1408 0.8968
Mars 1.3825
6.4113
5.3987
1.6627
0.8808
102.2789
1.1107
112.8616 0.9078
April 1.3806
6.5368
5.4076
1.6732
0.8833
102.5697
1.0989
112.3735 0.9313
Mai 1.3747
6.5689
5.4298
1.6858
0.8879
101.7887
1.0887
112.6588 0.9311
Juni 1.3600
6.6825
5.4845
1.6910
0.8959
102.0232
1.0825
113.6599
0.9370
Juli 1.3547
6.8128
5.5041
1.7080
0.8970
101.6996
1.0723
114.2448
0.9391
August 1.3322
6.8979
5.5960
1.6712
0.9098
102.9240
1.0921
115.9091
0,9306
September 1.2912
7.1226
5.7656
1.6316
0.9355
107.2190
1.0997
118.9558 0.9062
Oktober 1.2679
7.2321
5.8718
1.6076
0.9527
107.9965
1.2111
120.7367 0.8791
November 1.2479
7.4114
8.9634
1.5787
0.9639
116.1277
1.1330
123.5591 0.8652
Desember 1.2339
7.6084
6.0300
1.5642
0.9749
119.1956
1.1520
124.9631
0.8263
Snitt 1 1.3294 6.8556 5.6161 1.6480 0.9150 105.8204 1.1041 116.6573 0.9030
1 mot USD hittil i 2014Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Markets

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler