Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.

Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Måned USD EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 8,8443 9,6040 103,54 128,71 12,7437 879,39 7,4951 6,2102 6,79 6,1953
Februar 8,6081 9,5524 101,59 128,00 12,3176 866,60 7,4962 6,2338 6,7105 6,1421
Mars 8,4937 9,4282
101,47
126,43
12,0850
863,03
7,5188
6,4125
6,6863
 6,3552
April 8,2298 9,3334
101,34
125,40
11,7690
854,01
7,51
6,41
6,65
6,31
Mai  8,2376  9,3120  100,30  125,18  11,9805  841,74 7,56   6,37  6,66  6,02
Juni  8,3141  9,3382  100,11  125,57  11,8059  856,69  7,8942  6,4459  6,7296  6,1489
Juli  8,4716  9,3713  98,96  125,97  11,1410  862,35  8,1432  6,5002  6,9323  6,3739
August  8,3129  9,3143  98,10  125,18  10,8909  856,34  8,2046  6,3962  7,0410  6.3408
September  8,2125  9,2076  96,24  123,64  10,8082  842,90  8,0554  6,2782  7,1461  6,2375
Oktober  8,1640  9,0032  92,83  121,01  10,0757  827,31  7,8665  6,1662  7,1431  6,2178
November  8,4067  9,0838  92,19  122,08  10,4441  844,31  7,77  6,25  7,48  6,34
Desember  8,5577  9,0273  92,87  121,39  10,6886  839,35  7,38  6,42  7,60  6,29
Snitt 1 8,4044 9,2980 98,30 124,88 11,3958 852,83 7,7416 6,3410 6,9634 6,2474
1 mot NOK hittil i 2016

Gjennomsnittskurser mot USD
Beregnet fra norske kroner.
Måned EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1,0859 8,5419 6,8715 1,4409 1,0057 118,0009 1,4242 130,2809 0,7005
Februar 1,1097 8,4733 6,7250 1,4309 0,9933 114,8331 1,3809 128,2787 0,7135
Mars 1,1100 8,3706
6,7180
1,4228
0,9842
112,9665
1,3245
127,0320
0,7482
April 1,1341 8,1206
6,5627
1,4301
0,9637
109,5491
1,2840 123,8321 0,7665
Mai  1,1304  8,2131  6,5806  1,4544  0,9786  108,9240  1,2932  123,6844  0,7310
Juni  1,1232  8,3051  6,6212  1,4200  0,9705  105,3193  1,2898  123,5449  0,7396
Juli  1,1062  8,56  6,72  1,3151  0,98  104,0338  1,3033  122,2052  0,7524
August  1,1205  8,4736  6,6407  1,3101  0,9707  101,3202  1,2997  118,0631  0,7628
September  1,1212  8,5334  6,6425  1,3161  0,9743  101,9506  1,3081  114,9233  0,7595
Oktober  1,1028  8,7947  6,7468  1,2342  0,9868  103,7816  1,3240  114,2924  0,7616
November  1,0805  9,1185  6,8861  1,2423  0,9957  108,1407  1,3441  112,4168  0,7539
Desember  1,0549  9,2146  7,0495  1,2490  1.0196  116,0224  1,3340  112,6221  0,7349
Snitt 1 1,1066 8,5600 6,7308 1,3555 0,9855 108,7368 1,3258 120,9313 0,7437
1 mot USD hittil i 2016