Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister.

Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.

Gjennomsnittskurser mot NOK
Måned USD EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 8,4811 9,0107 94,67 121,18 10,4564 840,69 7,3716 6,4160 7,43 6,3132
Februar 8,3283 8,8629 93,58 119,21 10,4020 831,39 7,3624 6,3579 7,4467 6,3834
Mars 8,4987 9,0829 95,2943 122,1557 10,4839 847,90 7,5220 6,3496 7,7783 6,4774
April 8,5867 9,2127 96,03 123,87 10,8541 858,43 7,78 6,39 7,78  6,47
Mai 8,5231 9,4038 96,96 126,40 11,0080 862,50 7,59 6,26 8,26 6,33
Juni 8,4620 9,5023 97,40 127,76 10,8265 873,76 7,6304 6,3623 8,3684 6,3980
Juli 8,1681 9,4032 98,04 126,44 10,6137 851,04 7,2631 6,4197 7,8151 6,3643
August 7,8936 9,3240 97,63 125,36 10,2376 817,39 7,1843 6,2586 7,4570 6,2471
September 7,8307 9,3306 97,90 125,41 10,4151 813,78 7,0742 6,3711 7,3674 6,2409
Oktober 7,9936 9,3975 97,87 126,26 10,5555 814,47 7,0785 6,3533 7,5730 6,2452
November 8,1863 9,6065 97,64 129,08 10,8266 825,32 7,2543 6,4133 7,8541 6,2407
Desember                    
Snitt 1 8,2684 9,2852 96,44 124,83 10,6072 839,70 7,3743 6,3591 7,7388 6,3353
1 mot NOK hittil i 2017

Gjennomsnittskurser mot USD
Beregnet fra norske kroner.
Måned EUR SEK DKK GBP CHF JPY CAD ISK AUD
Januar 1,0624 8,9587 6,9985 1,2329 1,0088 115,0523 1,3219 114,1212 0,7444
Februar 1,0642 8,8993 6,9864 1,2490 1,0017 113,1201 1,3099 111,8389 0,7665
Mars 1,0687 8,9184 6,9573 1,2336 1,0023 112,9856 1,3385 109,2620 0,7622
April 1,0729 8,9417 6,9321 1,2641 1,0003 110,3049 1,3442 110,4198 0,7531
Mai 1,1033 8,7900 6,7430 1,2915 0,9882 112,2720 1,3616 103,2068 0,7427
Juni 1,1229 8,6881 6,6233 1,2794 0,9685 110,8991 1,3300 101,1196 0,7561
Juli 1,1512 8,33 6,46 1,2994 0,96 112,4598 1,2724 104,5171 0,7792
August 1,1812 8,0855 6,2969 1,2969 0,9657 109,8723 1,2612 105,8549 0,7914
September 1,1915 7,9989 6,2440 1,3300 0,9623 110,6937 1,2291 106,2883 0,7970
Oktober 1,1756 8,1678 6,3309 1,3205 0,9814 112,9278 1,2582 105,5537 0,7790
November 1,1735 8,3842 6,3419 1,3225 0,9919 112,8468 1,2765 104,2290 0,7671
Desember                  
Snitt 1 1,1243 8,5604 6,6286 1,2836 0,9846 112,1304 1,3003 106,9465 0,7667
1 mot USD hittil i 2017