Nominert i andre valutaer enn norske kroner

Kursene er beregnet fra norske kroner og er kun for informasjon.

Valutakurser nominert i Svenske kroner (SEK):
Se også www.dnb.se

Valutakurser nominert i Danske Kroner (DKK):
Se også www.dnb.dk
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler