Stadig flere av DNBs kunder benytter nettbank. Nå kan vi gi deg som investor et totaltilbud slik at du kan håndtere verdipapirer og penger fra samme sted.
 • Investortjenester er inngangsporten til informasjon om dine verdipapirer. 
 • Du kan benytte samme tilgang (pålogging) til alle DNBs nettjenester og som nettbankkunde har du allerede tilgang.
 • Investortjenester for privatkunder ligger i nettbanken som et eget valg under Sparing og Investering. Bedriftskunder må bestille tilgang til den enkelte bruker uansett om de har nettbank eller ikke. Tilgangen vil deretter være tilgjengelig under Andre tjenester.
 • Om du ikke har nettbank i DNB eller er bedriftskunde bestiller du tilgang under.

Tjenesten inneholder

 • Beholdning- og transaksjonsoversikt
 • Verdipapirinformasjon
 • Kontoopplysninger
 • Tegning i emisjoner
 • Beholdning ved årsslutt (årsoppgave)
 • Elektroniske meldinger

Tilleggstjenester

Følgende kan bestilles:
 • Overføring av verdipapirer (person)
 • Innsyn på fullmakter og rettigheter på egne konti (person)
 • Innsyn for rettighetshaver med disposisjons eller tilskriverrett (person)
 • Mulighet for knytning av flere selskaper med samme eier og disponent(er) i tjenesten
Kontakt oss
Verdipapirtjenester
» Telefon og e-post

Vilkår og avtaler