Stadig flere av DNBs kunder benytter nettbank. Nå kan vi gi deg som investor et totaltilbud slik at du kan håndtere verdipapirer og penger fra samme sted.
pcInvestortjenester i nettbanken er inngangsporten til informasjon om dine verdipapirer.
 
Investor kan benytte samme tilgang (pålogging) til alle DNBs nettjenester og som nettbankkunde har du allerede tilgang.

Investortjenester for privatkunder ligger i nettbanken som et eget valg under Sparing og Investering.
Bedriftskunder som allerede har nettbank tilgang finner Investortjenester under Andre tjenester.

Om du ikke har nettbank i DNB eller er bedriftskunde bestiller du tilgang under.

Tjenesten inneholder

  • Beholdning- og transaksjonsoversikt
  • Verdipapirinformasjon
  • Kontoopplysninger
  • Tegning i emisjoner
  • Beholdning ved årsslutt (årsoppgave)
  • Elektroniske meldinger

Tilleggstjenester

Følgende kan bestilles:
  • Overføring av verdipapirer (person)
  • Innsyn på fullmakter og rettigheter på egne konti (person)
  • Innsyn for rettighetshaver med disposisjons eller tilskriverrett (person)
  • Mulighet for knytning av flere selskaper med samme eier og disponent(er) i tjenesten
Kontakt oss
Verdipapirtjenester
» Telefon og e-post

Vilkår og avtaler