Personvern DNB Markets Research

Generelt om DNBs personvernspolicy
 
Personvern er en av våre etiske standarder i DNB. Det er DNB Bank ASA som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i banken.

På dnb.no (Generelle vilkår) finner du generell informasjon om vår behandling av personopplysninger, som gjelder i den utstrekning ikke annet følger av avsnittene under. For eksempel er innhenting og bruk av personopplysninger og informasjon om din brukerkonto særskilt regulert i denne erklæringen, og det som følger om innhenting og bruk av personopplysninger i DNBs generelle vilkår gjelder derfor ikke ved bruk av DNB Markets Research app.


Innhenting og bruk av personopplysninger – DNB Markets Research app

Når det gjelder denne appen innhenter og bruker DNB følgende informasjon om deg:

Når du bruker DNB Markets Research:

Denne appen benytter såkalte cookies (informasjonskapsler). Formålet med bruken av cookies er kun å forenkle innloggingsprosessen ved at DNB Markets Research husker hvordan du sist logget inn. Dette betyr at du slipper å logge inn manuelt hver gang du benytter DNB Markets Research. Cookies vil ikke bli benyttet til annet enn dette eksplisitt angitte formål. Ved bruk av DNB Markets Research godtar du bruken av cookies.

Når du aktiverer og bruker tjenesten DNB Markets Research:


Gjennom appen kan man få forsinket tilgang til en begrenset mengde aksjeanalyser, anbefalinger, makrorapporter og web-TV-sendinger utarbeidet av våre analytikere.

Aktive kunder av DNB Markets som har utført minst 5 handler de siste 90 dager kan få full tilgang til alle analyser. Ønsker man denne tilgangen vil DNB lagre din e-post og ditt brukernavn. Din e-postadresse og ditt brukernavn vil ikke bli benyttet på andre måter enn å identifisere deg som bruker med full analysetilgang, og lagres kun hos DNB og på din mobil. Det at du på denne måten skaffer deg full analysetilgang, innebærer ikke at din e-postadresse vil bli benyttet til kommunikasjon av markedsføring eller tilsvarende.

Dine opplysninger vil ikke bli overført eller distribuert til tredjeparter eller internt i DNB-konsernet.

Personvern og sikkerhet for tjenestene våre er viktig for oss. Selv om vi i DNB har gode sikkerhetssystemer kan uvedkommende utnytte det dersom du ikke har tatt de nødvendige forholdsregler og beskyttet din mobil. Det er derfor viktig at du tar de nødvendige forholdsregler når du bruker mobile enheter. Vi anbefaler å beskytte telefonen med skjermlås. Mer informasjon og tips om gode forholdsregler finner du på www.nettvett.no.

Lenker til eksterne nettsteder kan forekomme fra denne appen. DNB tar ikke ansvar for innhold eller vilkår for bruk på de eksterne nettstedene.

Ved bruk av DNB Markets Research godtar du disse vilkårene. Vilkår er oppdatert pr. oktober 2014.