Oppdatering av kundeinformasjon

mann i gruppe
Hvitvaskingsloven krever at banker og finansinstitusjoner jobber for å hindre hvitvasking av penger. I denne forbindelsen har myndighetene bedt alle norske banker om å oppdatere informasjonen de har om kundene sine.
Du som er bedriftskunde i DNB vil fremover bli kontaktet for å sikre at all informasjon vi har om bedriften er korrekt og oppdatert.

Vi trenger opplysninger som for eksempel:
  • kontaktinformasjon
  • hvor bedriftens egenkapital og gjeld kommer fra
  • reelle rettighetshavere, disponenter og signaturberettigede i henhold til firmaattest. Signaturberettigede er en person som har fullmakt til å forplikte bedriften ved sin underskrift, eventuelt i fellesskap med andre som er signaturberettigede
Signaturberettigede, disponenter og daglig leder skal være legitimert i DNB. Hvis vi ikke har registrert legitimasjon, kan du legitimere deg med BankID eller pass.

Vi vil fremover ta kontakt med bedriftens kontaktperson, enten om vi ringer, sender e-post, SMS eller brev. Da vil dere få beskjed om hva som må gjøres for å oppdatere kundeinformasjon.

Har du spørsmål?
Send oss gjerne en e-post på amloppdatering@dnb.no eller ring oss på 915 29 367.

» Her finner du mer informasjon fra Finanstilsynet (pdf)