Tjenestepensjon for dine ansatte

En god tjenestepensjonsordning er gull verdt for dine ansatte, og er et viktig konkurransefortrinn i kampen om de beste medarbeiderne. Vi har pensjonsordningene du trenger.Pliktig & Riktig
Som bedriftseier plikter du å kjøpe yrkesskadeforsikring og innskuddspensjon til dine ansatte.
Vi har gjort det enkelt for deg og samlet dette i vår pakke Pliktig & Riktig.
Pliktig & Riktig

Råd om pensjon
Her kan du lese om pensjon, pensjonsreformen og finne svar på det meste du lurer på innen pensjon for bedrifter
Råd om pensjon
Innskuddspensjon
Bedriften sparer et avtalt beløp til ansattes pensjon
Innskuddspensjon
Selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende får ikke pensjon ut over folketrygden og du må derfor ta ansvar for din egen pensjonssparing
Selvstendig næringsdrivendeAndre pensjonsprodukter

Uførepensjon
Pensjon til etterlatte
Lederpensjon
Ytelsespensjon
Offentlig tjenestepensjon

Øvrige tjenester

Nettløsning - administrasjon av egne avtaler
HMS - helse, miljø og sikkerhet
Internasjonale tjenester
DNB Pensjonstjenester AS