Tjenestepensjon for dine ansatte

En god tjenestepensjonsordning er gull verdt for dine ansatte, og er et viktig konkurransefortrinn i kampen om de beste medarbeiderne. Vi har pensjonsordningene du trenger.Råd om pensjon
Her kan du lese om pensjon, pensjonsreformen og finne svar på det meste du lurer på innen pensjon for bedrifter
Råd om pensjon

Innskuddspensjon
Bedriften sparer et avtalt beløp til ansattes pensjon
Innskuddspensjon

Selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende får ikke pensjon ut over folketrygden og du må derfor ta ansvar for din egen pensjonssparing
Selvstendig næringsdrivende

Andre pensjonsprodukter

Uførepensjon
Pensjon til etterlatte
Pensjon for ledere og nøkkelpersoner
Ytelsespensjon
Offentlig tjenestepensjon

Øvrige tjenester

Nettløsning - administrasjon av egne avtaler
HMS - helse, miljø og sikkerhet
Internasjonale tjenester
DNB Pensjonstjenester AS