Hjelp til hvordan du får organisasjonsnummer

Registrering i Enhetsregisteret

Registrering er gratis
Et organisasjonsnummer får du når du blir registrert i Enhetsregisteret. Der samordnes opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Ønsker du å lese mer om dette - gå til informasjon om Enhetsregisteret på nettsiden til Brønnøysundregistrene. 


Elektronisk registrering er raskeste måte - via altinn.no
Det er en nettportal du kan bruke for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige. Registreringen og signering kan gjøres av en og samme person. Daglig leder, forretningsfører, en i styret, signaturberettiget eller foreningens kontaktperson kan registrere og signere elektronisk via altinn.no.

Du trenger en kode for å logge deg på altinn.no. Det er den samme koden som du bruker ved levering av selvangivelsen. Du finner mer informasjon om det her (altinn.no).

Dokumentasjon du trenger når du skal registrere elektronisk:
Alle dokumenter må skannes og legges ved når du skal registrere elektronisk. 

Du trenger: 
Dokumentasjon på at foreningen er stiftet. Referat fra stiftelsesmøte, som bør vise navn på foreningen, stiftelsesdato, formål, navn på stiftere, virksomhetssted og underskrift fra stiftere.

Eller: Årsmøteprotokoll, i tillegg til gamle vedtekter, jubileumsskriv, årbøker eller liknende som dokumenterer når foreningen ble stiftet.

Viktig om vedtekter
Dokumentasjon på vedtektene i foreningen skal inneholde:
- foreningens/lagets navn
- adresse og kommune
- formål

Videre bør vedtektene inneholde regler for:
- foreningens organer (styret, årsmøte)
- medlemmenes forhold til foreningen
- vedtektsendringer
- oppløsning/nedleggelse av foreningen

Det må komme klart frem at foreningen er selveiende. Det betyr for eksempel at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over foreningens formue, ha krav på utdeling av overskudd eller hefte for dens gjeld.

Hjelp og informasjon om hva vedtekter kan inneholde finner du på bedin.no under dokumentguider/maler.

Hjelp hvis du ikke kan registrere elektronisk
Du kan registrere foreningen/laget ved å bruke en forenklet blankett for foreninger i Enhetsregisteret. Informasjon og blankett finner du her på nettsiden til Brønnøysundregistrene - forenklet blankett.

Lenker til andre aktuelle registre

Brønnøysundregistrene
  • Frivillighetsregisteret: Alle frivillige organisasjoner i Norge kan velge å melde seg inn i dette registeret. Du må være registrert der for å kunne delta i ordningene Grasrotandelen og Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.
  • Foretaksregisteret: Alle næringsdrivende foretak plikter å registrere seg her. Det skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og være en kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv.

Andre registre

  • Merverdiavgiftsregisteret: Kan være aktuelt om du driver med salg av varer og tjenester, og vil beregne mva på salget. Med en omsetning på minst 50 000 kroner, i løpet av en periode på tolv måneder, kan du ha rett til registrering.  
  • NAV Aa-registeret: Registeret som viser arbeidsforhold i Norge, både på land og til sjøs. Opplysningene i dette registeret er med på å redusere næringslivets oppgaver. 


    Skal du registrere deg i flere registre samtidig kan du benytte Samordnet registermelding på altinn.no.