Punktliste for oppstart

oppstart
Hvis du skal starte AS, kan denne listen være til god hjelp. Følg den punktvis.

Gode tips og råd:

1. Stiftelsesdokumenter og vedtekter

Du må utarbeide stiftelsesdokumenter og vedtekter. Dette kan du gjøre selv, eller du kan få hjelp av revisor, regnskapsfører eller advokat. Dokumentene har faste formkrav og signeres av de som skal stifte selskapet.

2. Åpningsbalanse

Åpningsbalanse er en oppstilling av eiendeler, egenkapital og gjeld i foretaket på etableringstidspunktet. En revisor må bekrefte åpningsbalansen med et eget skriv dersom aksjeinnskudd skal skje med annet enn penger, selskapet skal bli part i en avtale, eller noen skal gis enkelte typer særskilte rettigheter. Skal aksjekapitalen kun bestå av kontanter, trenger du ikke noen bekreftelse fra revisor.

3. Åpning av konto

Det neste du må gjøre, er å få åpnet en konto for innbetaling av aksjekapital. Du må registrere deg som ny bedriftskunde og vedlegge stiftelsesdokumenter og vedtekter.

4. Dette gjør banken

Banken åpner en konto der du kan sette inn aksjekapitalen for selskapet, minimum 30 000 kroner. Kontoen vil være sperret inntil selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer, og avtaler for konto, kort og nettbank er signert og returnert til banken.

5. Bekreftelse av innbetalt aksjekapital

Når du har satt inn aksjekapitalen, gir du beskjed om dette til DNB. Rådgiveren din i banken vil kunne bekrefte aksjekapitalen med et skriv samt bekrefte dette elektronisk via www.altinn.no (om du selv står for registreringen).

6. Registrering på altinn.no

Gjør du registreringen av firmaet ditt elektronisk via altinn.no (Samordnet registermelding), skal også alle dokumentene legges inn her. Dette gjelder: stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse (se punkt 2) og bekreftelse av aksjekapital, eventuelt protokoll fra styremøte hvis det er fravalg av revisjon av årsregnskap.

7. Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

altinn.no får du beskjed om å laste opp vedlegget "Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor", for deretter å oppgi organisasjonsnummeret til den som skal signere dette vedlegget digitalt. Her skal du legge inn organisasjonsnummeret til DNB Bank ASA, nr. 984 851 006.

8. Brønnøysundregisteret/altinn.no

Ønsker du hjelp med registrering på altinn.no eller lurer på om du har levert riktige dokumenter, kan du ta kontakt med Brønnøysundregistrene.

9. Prosess hos Brønnøysundregisteret

Når alle korrekte dokumenter er levert Brønnøysundregistrene på www.altinn.no, tar det normalt to–tre dager før selskapet er registrert og organisasjonsnummeret er klart.

10. Selskapet er registrert

Når du mottar organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene og dette er søkbart via www.brreg.no, sender du firmaattest og oppdatert aksjeeierbok til rådgiver i DNB. Konto, kort og nettbank kan nå klargjøres. I Altinn finner du flere gratisprodukter, for eksempel firmaattest, som gjør det enkelt å videresende dokumentasjon til banken og andre forretningsforbindelser.

Starte AS

Se også: Drive bedrift
Var dette nyttig for deg?