Registrering

illustrasjonsfoto: oppstart

Så godt som alle virksomheter må registreres i Enhetsregisteret, og mange må også registreres i Foretaksregisteret.

Altinn.no

På altinn.no får du oversikt over hvordan registrere foretak, merverdiavgiftsregistrering, registrere arbeidstakere osv.

» Registrer foretak (altinn.no)

Registrering

1. Bedriftens navn og domene

Bedriftens navn
Dette viser seg ofte å bli mer vrient enn man skulle tro. Plutselig er du din egen kunde og du verden så kritisk man blir! Nesten alle navn føles fremmede i starten. På et tidspunkt må du bare bestemme deg og begynne å bruke navnet, slik at det etter hvert oppleves som naturlig. Når du registrerer et enkeltpersonforetak, bruker du ditt eget navn. Det kan du også gjøre i dette tilfellet, inntil du eventuelt finner et annet navn på bedriften din. Sjekk med Brønnøysundregistrene om navnet er brukt av noen andre, eller om det er ledig slik at du kan bruke det.

Nyttige lenker
» Finn foretak/enhet (Brønnøysundregistrene)
» Hvilket navn kan jeg velge (altinn.no)?

Domene
Det er stor sannsynlighet for at du ønsker å sette opp en nettside for virksomheten din - nå eller senere. Det kan derfor være lurt å velge et navn som det også er mulig å få et godt web-domene til.
Et domene er det samme som nettadressen din. For eksempel har DNB domenet www.dnb.no på internett. Du kan sjekke ledige domener i Norids database. Når du har funnet ledig navn og domene, må du henvende deg til en registrerer for å får registrert domenet ditt.

Nyttig lenke
» Sjekk ledige domener (Norid)

2. Enhetsregisteret

Så godt som alle virksomheter skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er bare noen få typer virksomheter som ikke er pålagt denne plikten. En av fordelene er at du får et organisasjonsnummer. Når myndighetene kjenner dette nummeret, kan de lettere samordne de opplysningene om virksomheten din som skal inn i offentlige registre. Det kan spare deg for mange ekstra spørreskjemaer og mye ekstra arbeid.

altinn.no får du oversikt over hvordan registrere foretak, merverdiavgiftsregistrering, arbeidstakere osv.

3. Foretaksregisteret

En rekke organisasjonsformer ha registreringsplikt i Foretaksregisteret i tillegg til Enhetsregisteret.

Grovt sagt gjelder plikten for alle selskaper hvor ansvaret er begrenset (for eksempel aksjeselskaper), og for enkeltpersonforetak som driver varesalg eller har mer enn fem ansatte.
Selv om ikke alle enkeltpersonforetak er pliktig til å registrere seg i Foretaksregisteret, kan de gjøre dette frivillig. Mange banker, forsikringsselskaper og andre har gjort det til en regel at de ikke inngår avtale med noen før de har forsikret seg om at foretaket er registrert i Foretaksregisteret.

Registrering i Foretaksregisteret er ellers en grei metode for å beskytte navnet på selskapet ditt. Innmeldingen i Enhetsregisteret sikrer deg ikke mot at andre tar i bruk det navnet du har innarbeidet eller et som kan forveksles med ditt.

altinn.no får du oversikt over hvordan registrere foretak, merverdiavgiftsregistrering, arbeidstakere osv.