Verktøy og skjemaer

illustrasjonsfoto
På denne siden har vi samlet aktuelle lenker til ulike verktøy, nettsider og maler. Ønsker du tips og råd? Snakk med Oppstartslosen, de kan mye om det å starte og drive bedrift.

Kalkulatorer

» Spar ved å fakturere med KID?
» Fakturer oftere
» Hvor mange dager etter forfall betaler kundene dine?
» Reduser kredittiden
» Når betaler du leverandørene dine?
» Hvor mye du må fakturere for å få lønnen du ønsker deg?

Finansiering
» Sjekk hva et lån vil koste
» Factoringkalkulator

DNB Markets
» Børs- og valutakurser
» Analyse og rapporter
» Valutakurser og renter
» Valutakalkulator

Andre kalkulatorer
» IBAN-kalkulator

Maler

» Driftsbudsjett (xls)
» Forretningsplan (pdf)
» Organisasjonsform (pdf)
» Stiftelsesdokument for AS (doc)
» Aksjeeierbok (doc)
» Protokoll generalforsamling (doc)
» Likviditetsbudsjett (xls)
» Arbeidsattest (doc)
» Erklæring om konfidensialitet (doc)
» Varsel om permittering (doc)
» Innkalling til drøftingsmøte (doc)
» Protokoll fra forhandlingsmøte (doc)
» Oppsigelse (doc)
» Sjekkliste før inngåelse av aksjonæravtale (pdf)
 

Aktuelle lenker

Altinn.no:
» Starte og drive bedrift

» Guide for hvordan lage en forretningsplan
» Oversikt støtteordninger
» Valg av selskapsform
» Hvilket navn kan jeg velge?
» Registrere foretaket

Brreg.no:
» Brønnøysundsregistrene

Patentstyret.no:
» Beskyttelse av idé

Forskningsradet.no:
» SkatteFUNN
» Forskningsbasert nyskapning (FORNY2020)

Aktuelle lenker

Innovasjonnorge.no:
» Innovasjon Norge
» Slik lager du forretningsmodell
» Standard taushetserklæring
» Slik skaffer du penger
» Etablerertilskudd

Skatteetaten.no:
» Skattekalender for næringsdrivende

nav.no:
» Dagpenger og etablering av egen virksomhet

Legathandboken.no:
» Oversikt over legater

Norid.no:
» Sjekk ledige domener (Norid)