Verktøy og skjemaer

illustrasjonsfoto

På denne siden har vi samlet aktuelle lenker til ulike nettsider, skjemaer og maler. 

Aktuelle lenker

Altinn.no:
» Starte og drive bedrift

» Guide for hvordan lage en forretningsplan
» Oversikt støtteordninger
» Valg av selskapsform
» Hvilket navn kan jeg velge?
» Registrere foretaket

Brreg.no:
» Brønnøysundsregistrene

Patentstyret.no:
» Beskyttelse av idé

Forskningsradet.no:
» SkatteFUNN
» Forskningsbasert nyskapning (FORNY2020)

Norid.no:
» Sjekk ledige domener (Norid)

Aktuelle lenker

Innovasjonnorge.no:
» Innovasjon Norge
» Slik lager du forretningsmodell
» Standard taushetserklæring
» Slik skaffer du penger
» Etablerertilskudd

Skatteetaten.no:
» Skattekalender for næringsdrivende

nav.no:
» Dagpenger og etablering av egen virksomhet

Legathandboken.no:
» Oversikt over legater

Småbedriftsøkonomen i DNB:
» 10 viktige punkter ved start av aksjeselskap
 

Maler

» Driftsbudsjett (xls)
» Forretningsplan (pdf)
» Organisasjonsform (pdf)
» Stiftelsesdokument for AS (doc)
» Vedtekter for AS (doc)
» Aksjeeierbok (doc)
» Protokoll generalforsamling (doc)
» Likviditetsbudsjett (xls)
» Arbeidsattest (doc)
» Erklæring om konfidensialitet (doc)
» Varsel om permittering (doc)
» Innkalling til drøftingsmøte (doc)
» Protokoll fra forhandlingsmøte (doc)
» Oppsigelse (doc)
» Sjekkliste før inngåelse av aksjonæravtale (pdf)

Video

Våre Oppstartsloser presenterer ulike temaer som er viktige i oppstartsprosessen.

» Se videoene
Snakk med Oppstartslosen
Hverdager fra kl. 08 - 16
915 04800
Vi veileder og hjelper deg via telefon, e-post eller videomøte - helt gratis.

» Oppstartlosen
Se også: Drive bedrift
Var dette nyttig for deg?