Pass opp for sleipe bolighaier

Mange utleiere unngår depositumsreglene. Dessverre. For hvis du krever depositum, er du pålagt å opprette en depositumskonto.

LANG VEI: Johannes Pippidis Lorentzen jobber som Data Scientist i DNB og forteller at dataene viser at de fortsatt har en lang vei å gå med å informere både utleiere og leietakere om regelverket for depositumskontoer. Foto: Thomas Strzelecki
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 19. aug 2019
Artikkelen er flere år gammel

En analyse gjort av DNB viser at et stort antall utleiere ikke følger reglene for depositumskonto. Det setter mange leietakere i en sårbar situasjon, og det blir nesten umulig å få tilbake depositumet hvis det oppstår en konflikt.

Skal du leie bolig er det vanlig at utleier krever et depositum på for eksempel 3–6 måneder. Det er mye penger for de fleste, og derfor er det også klare regler for hvordan disse pengene skal disponeres. Leietaker eier kontoen og får rentene, og konto skal være sperret slik at verken utleier eller leietaker kan ta ut pengene alene. På den måten sikres begge også at pengene er i nøytrale hender hvis det oppstår en konflikt.

Analyse av uregelmessige depositumsinnbetalinger

Johannes Pippidis Lorentzen jobber som Data Scientist i DNB, og jobber til daglig med maskinlæring og analyse av såkalt “big data”.

– Big data kan brukes til mye, og vi ser for eksempel på sammenhengen mellom ulike kundedata og på trender og avvik. På den måten kan man bedre forstå kundenes handlingsmønster og finne ut hva kundene foretar seg. Som oftest gjør vi dette for å forbedre produkter eller kundeopplevelsen, men vi ser også på måter for å sikre etterlevelse av regelverk og DNB etiske retningslinjer.

Det er fortsatt mange som ikke benytter seg av depositumskonto
Johannes Pippidis Lorentzen

Lorentzen gjorde nylig en analyse av uregelmessige depositumsinnbetalinger.

– Jeg ønsket å undersøke i hvilken grad depositumskontoen ble benyttet ved utleie. Resultatet var overraskende. Resultatene tilsier at det er fortsatt mange som ikke benytter seg av depositumskonto ved utleie.

Lang vei å gå

I analysene har de for eksempel sett på personer som har mottatt depositum utenfor depositumskonto og personer som mottar husleie uten at det er opprettet depositumskonto med leietaker.

– Denne analysen fant minst 12.000 tilfeller av personer som leier, eller leier ut bolig uten å benytte depositumskonto blant våre kunder. Det er selvfølgelig mulig at en del av disse har depositumskontoer i andre banker selv om både utleier og leier begge har kundeforhold i DNB, forteller Lorentzen, som sier at dette viser at de fortsatt har en lang vei å gå med å informere både utleiere og leietakere om regelverket for depositumskontoer.

Det er i prinsippet ingen gode argumenter mot å opprette en slik konto
Johannes Pippidis Lorentzen

– Depositumskonto er lovpålagt hvis en skal ha depositum ved utleie, og gir sikkerhet for både leietaker og utleier. Det er i prinsippet ingen gode argumenter mot å opprette en slik konto. Samtidig er dette et spørsmål om hvor langt ansvaret til bankene går når det gjelder å opprettholde loven og motarbeide uønsket atferd blant kundene.