Pensjonskonto

- Med pensjonskonto bestemmer du selv over pensjonssparingen

Fra nyttår samles all pensjonssparing på pensjonskonto.

FRA NYTTÅR: - Med pensjonskonto kan du velge hvor pensjonssparingen din skal forvaltes, sier Stian Revheim, pensjonsekspert i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. okt. 2020
Artikkelen er flere år gammel

- Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere samles på pensjonskontoen, sier Stian Revheim.

Nå får du muligheten til å bestemme hvor og hvordan pensjonen din skal spares.

Med pensjonskonto får du mulighet til å velge hvor pensjonssparingen din skal forvaltes
Stian Revheim

Du kan velge pensjonsleverandør

Med pensjonskonto kan du flytte sparingen til den pensjonsleverandøren du selv ønsker. 

- Med pensjonskonto får du mulighet til å velge hvor pensjonssparingen din skal forvaltes, sier Revheim.

Revheim forteller at mange synes det er vanskelig å holde oversikten over pensjonssparingen sin. 

- Dersom du samler pensjonssparingen din der du fra før har bank- og forsikringstjenestene dine, vil det være med på å gi deg en god oversikt, sier han. 

Du bestemmer hvordan pensjonssparingen skal investeres

I tillegg kan du selv bestemme hvordan sparingen skal investeres.

- Med pensjonskonto kan du selv velge hvordan pengene investeres. Du kan for eksempel velge høy eller lav risikoprofil, aktiv forvaltede fond eller indeksfond. Eller du kan kun gå for globale fond eller fond som investerer i bærekraftige bedrifter, forklarer Revheim.

Dermed sitter du igjen med mer sparepenger …
Stian Revheim

Valget du tar for pensjonskontoen din vil gjelde for både nye innskudd fra nåværende arbeidsgiver og oppspart pensjonskapital fra tidligere arbeidsforhold.

- Når innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis slås sammen hos én pensjonsleverandør, vil du få en felles forvaltning på hele pensjonskontoen. Dette vil kunne gi lavere kostnader, og dermed sitter du igjen med mer sparepenger som over tid forhåpentligvis vil gi deg en god avkastning, sier Revheim.

Pensjonsopptjening fra første dag på jobb

En annen hyggelig nyhet med pensjonskonto er at det ikke lenger blir nødvendig å ha vært ansatt i minimum 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen når du bytter jobb.

- Dette er særlig viktig for personer på korttidskontrakter og unge arbeidstakere som bytter jobb ofte. 

Du vil også få muligheten å låse den til ett sted
Stian Revheim

Tidligere har den oppsparte kapitalen blitt tilbakeført til arbeidsgiver dersom man er ansatt under et år, men nå vil man få med seg pensjonsopptjeningen fra første dag på jobb, uansett hvor lenge man blir, sier Revheim.

- Du vil også få muligheten å låse den til ett sted, altså én pensjonsleverandør,  uavhengig av hvor din nye arbeidsgiver har innskuddspensjonen sin. På den måten slipper du å måtte lese deg opp på nye investeringsvalg mer enn en gang. 

Revheim forklarer at hvis du er fornøyd, holder du pensjonen din der helt til den skal utbetales, uavhengig av hvor du jobber, forklarer Revheim.

Du kan reservere deg

Når pensjonskonto trer i kraft vil dine pensjonskapitalbevis bli slått i sammen med innskuddspensjonen hos den pensjonsleverandøren som din bedrift bruker, men du kan reservere deg mot sammenslåingen.

- Du vil ha muligheten til å reservere deg mot sammenslåing, og eventuelt velge en annen pensjonsleverandør for din pensjonskonto, enn den du vil få via arbeidsgiver. Gjør du ingen aktive valg vil pensjonskapitalbevisene dine automatisk flyttes dit du har innskuddspensjonen din i dag. Og, du har fortsatt muligheten til å bytte pensjonsleverandør senere hvis du skulle ønske det.

Revheim oppsummerer:

- Hvis du er fornøyd med din arbeidsgivers valg av pensjonsleverandør trenger du ikke å gjøre noe neste år. Da hentes alle pensjonskapitalbevisene dine, og de slås sammen med innskuddspensjonen, administrasjonskostnadene fjernes, og forvaltningen av sparingen din blir lik den du har i dag, avslutter han.

Viktige pensjonsbegreper:

Pensjonskonto: Det er foreslått at fra nyttår 2021 vil alle som har innskuddspensjon få pensjonskonto. Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere samles på pensjonskontoen.

Innskuddspensjon: Arbeidsgiver betaler hver måned et beløp for deg som skal bli din pensjon den dagen du ikke lenger arbeider. Norske arbeidsgivere er pålagt å spare pensjon for sine ansatte, og de betaler en viss prosent av lønnen din til pensjonssparing. Bedriften må minimum betale 2 % av lønnen mellom 1 og 12 ganger G (folketrygdens grunnbeløp), men de har mulighet til å betale så mye som 7 % fra første krone til 7,1 G og hele 25,1 % for inntekt mellom 7,1 og 12 G. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen du får på pengene som spares, utgjør til sammen pensjon fra arbeidsgiver. Det er du som bestemmer hvordan pengene skal investeres. Les mer om innskuddspensjon her.

Pensjonskapitalbevis: Et pensjonskapitalbevis er din oppsparte pensjonskapital fra en innskuddspensjonsordning hos en tidligere arbeidsgiver. Det er du som bestemmer hvordan pengene skal investeres, og du har mulighet til å slå sammen sparing fra ulike arbeidsgivere. Da vil du få lavere kostnader.  

Høy, middels eller lav risiko tilsvarer for eksempel at pensjonssparingen investeres i 100 prosent aksjer, 80 prosent aksjer og 20 prosent rentepapirer, eller 50 prosent aksjer og 50 prosent rentepapirer.  

Merk:  Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning aldri er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, dyktighet, risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ.