Aksjestrategens tips: - Det er mye å tenke på, men du kommer langt med sunn fornuft

Aksjeporteføljen til DNB Markets har slått markedet 12 av de siste 14 årene. Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, avslører hvordan han treffer blink.

SPRE RISIKOEN: – Formålet med å bygge en portefølje er å spre risikoen, for du sprer kapitalen din på mer enn ett selskap, sier Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 03. des. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Hver mandag kjøres en ny runde i ringen mellom DNB Markets, Arctic Fund Management, Sparebank 1 Markets og Alfred Berg Kapitalforvaltning. I den såkalte Ukeporteføljen kappes de fire om å treffe best med sine aksjeanbefalinger.

Faller for eksempel aksjen fem prosent under toppnoteringen, da tar jeg gevinsten på det punktet

I år ligger DNB Markets så vidt foran markedet, med en avkastning på over 16 prosent.

– Vi har vært veldig fornøyd med utviklingen vi har hatt de siste årene, sier Paul Harper. Det er Harper som er ansvarlig for selskapets aksjeportefølje med anbefalte aksjer i Dagens Næringsliv.

Harper forteller i siste utgave av podkasten Utbytte hvordan han tenker og hva han gjør for å ha en portefølje som leverer gode resultater.

Plukk kvalitetsselskap

Harper er opptatt av at du må ha en plan og et mål med investeringene, og en ramme for hvordan du investerer i en aksjeportefølje.

– Formålet med å bygge en portefølje er å spre risikoen, for da sprer du kapitalen din på mer enn ett selskap. Har du bare en enkeltaksje, så er du veldig utsatt for flaks eller uflaks. Har du en bredere portefølje av aksjer så blir det noen stang inn og noen stang ut, men i snitt bør du få en positiv utvikling så lenge du har en fornuftig tankegang bak hver enkelt aksje som er i porteføljen.

Du må agere når noe endrer seg

Strategen forteller at det er viktig å ha et mål og en tidshorisont for investeringene.

– Har du for eksempel en lengre tidshorisont i sparingen, er det viktig å plukke kvalitetsselskap som du tror kan generere verdier år etter år, og som kan levere resultater over en lengre periode.

Kommer langt med sunn fornuft

Det å sette sammen en god aksjeportefølje krever en del, mener Harper.

– Du må identifisere fornuftige selskaper og du må få en fornuftig spredning på risikoen din. Du må identifisere alle risikoelementene. Det er mye å tenke på, men du kommer langt med å bruke sunn fornuft, sier Harper.

8-10 selskaper

Harper viser til teori som sier at du bør minimum ha 8-10 aksjer i en aksjeportefølje.

– De fleste profesjonelle porteføljeforvaltere har en del men enn det, og har du mellom 10 og 15 selskaper så har du i hvert fall ganske bra diversifisering. Men, jo flere selskaper du har i porteføljen, jo mere jobb er det å sette seg inn i alle sammen, sier Harper.

Jeg har definert på forhånd at hvis det faller til et visst nivå, var det en feil vurdering, og da tar vi heller tapet

Sjekk daglig

Aksjestrategen mener at du bør sjekke investeringene nesten daglig.

– Har noe endret seg i et av selskapene du har investert i, så må du vurdere om dette passer inn i porteføljen din. Du kan også vurdere aksjesammensetningen månedlig eller kvartalsvis, men du må agere når noe endrer seg, eller så kan du risikere å sitte på en aksje du ikke ønsker å ha, forteller Harper.

Ta tap og sikre gevinst

Harper mener det er viktig å ha en stopp-strategi for en aksjeinvestering.

– Det ofte slik at hvis det begynner å gå feil vei, så fortsetter det. Da er det bedre å ta tapet, heller enn å forsette. Jeg har definert på forhånd at hvis det faller til et visst nivå, var det en feil vurdering, og da tar vi heller tapet. Det er vanskelig å gjennomføre dette i praksis, så da er det bedre å definere på forhånd hva du skal gjøre, heller enn å ta beslutningen senere, sier Harper.

Og vær forberedt på å gjøre justeringer underveis

Aksjestrategen anbefaler også å ha en strategi for hvordan sikre gevinst.

– Markedet er gjerne slik at det overreagerer på oppsiden og på nedsiden. Jeg har en formening om hvor høyt det skal gå, og så venter jeg til det begynner å gå feil vei før jeg tar gevinst – da får jeg med meg hele oppsiden. Jeg gjør heller det enn å ta smågevinster underveis. Faller for eksempel aksjen fem prosent under toppnoteringen, da tar jeg gevinsten på det punktet. Man tar gjerne gevinster litt for fort, og sitter på tap for lenge.

Kvantitative og kvalitative vurderinger

Regneark som inkluderer mange forskjellige faktorer, gir et godt kvantitativ grunnlag for hvilke aksjer Harper investerer i. I tillegg bruker han sin egen oppfatning om hvilke selskap som har størst potensial.

– Hele tiden må man tenke på endringen for et selskap. Et bra selskap som blir litt dårlig, da kan du regne med at aksjekursen faller, mens et dårlig selskap som blir litt bedre – det er der du har det største oppsidepotensialet, forteller Harper.

I snitt bør du få en positiv utvikling

Å bygge en god aksjeportefølje er en kontinuerlig utfordring for alle som investerer i aksjer.

– Det er viktig å ha aksjer som er eksponert mot forskjellige bransjer, ha noen selskap med solid balanse og noen selskap med bra vekstprofil. Og vær forberedt på å gjøre justeringer underveis, avslutter Harper.