Aksjefond

DNB Barnefond ser mot Norden

DNB Barnefond endrer investeringsstrategien. Kort sagt blir risikoen redusert ved å øke andelen internasjonale aksjer.

BÆREKRAFTPROFILEN FORSTERKES: DNB Barnefond følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og utelukker i tillegg selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.  Foto: NTB Scanpix
Lesetid 1 min lesetid
Publisert 04. sep. 2018
Artikkelen er flere år gammel

DNB Barnefond vil etter endringen ha om lag 20 prosent plassert i nordiske aksjer, og resten i aksjer globalt. Tidligere hadde fondet en langt høyere andel norske aksjer.

Fondets bærekraftprofil forsterkes, og selskaper med høye klimagassutslipp velges bort. DNB Barnefond følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og utelukker i tillegg selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.

Hva betyr endringene for deg som har andeler i Barnefondet?

Barnefondet vil samtidig endres til å satse mer på bærekraft

DNB Barnefond går fra å være et aktivt forvaltet fond til å bli et indeksnært forvaltet fond. Fondets valutarisiko vil øke da en større andel av fondets kapital vil plasseres i utenlandsk valuta. Endringen fra å investere i norske aksjer til å investere i nordiske aksjer gir bedre spredning og dermed mindre selskaps- og sektorrisiko.

Andelen på rundt 20 prosent som investeres i internasjonale aksjer vil i fremtiden hovedsakelig investeres i aksjefondet DNB Global Lavkarbon. Dette sikrer at fondet fortsatt følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Den årlige forvaltningskostnaden reduseres fra 1,40 % til 0,50 %.

Eirik Hauge overtar forvaltningen av DNB Barnefond.

 

Merk! Å spare i aksjefond medfører alltid en viss risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.