Makro

DNB Markets: Slik går det med norsk økonomi fremover

Fortsatt vil norsk økonomi være preget av oljebrems en stund til, men boligprisene vil fortsette å stige. Her er DNB Markets’ spådom for hvordan det vil gå med norsk økonomi de neste årene.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 17. aug. 2016
Artikkelen er flere år gammel

Boligmarkedet

De siste ti årene har prisene på norske boliger nesten doblet seg. Det er først og fremst høyere inntekter i husholdningene som har gitt økt etterspørsel etter boliger. Lav arbeidsledighet, rentefall og gunstig beskatning har også bidratt til å presse prisene opp, ifølge DNB Markets, som i dag la frem rapporten «Økonomiske Utsikter»

Arbeidsinnvandring og innflytting til byene har ført til at prisene i sentrale områder har økt mest, spesielt har det vært stor prisstigning i Oslo.

– Knapphet på boliger på Østlandet og lave renter gjør at prisveksten trolig vil være sterk fremover i dette området. I tillegg venter vi en normalisering av boligmarkedet på Vestlandet, som vil gi høy vekst i boligprisene for landet som helhet de nærmeste årene.

Oljeprisen

Oljeprisen har vært den viktigste grunnen til den svake utviklingen i den norske økonomien, etter det dramatiske fallet vinteren 2014. Siden har rundt 40.000 mistet jobben som følge av kutt i oljenæringen.

DNB Markets anslår at prisen kommer til å ligge på 46 dollar i gjennomsnitt i år.

– I årene som følger venter vi en videre oppgang til 65 til 70 dollar fatet. Selv om oljeselskapene også trolig forventere en oppgang i prisene, er det rimelig å anta at de i vurderingene rundt investeringsbeslutningene ønsker robuste prosjekter med hensyn til nye perioder med lav oljepris, heter det i rapporten.

Meklerhuset anslår at oljeinvesteringene vil falle med 15 prosent i år, 10 prosent neste år og en oppgang på henholdsvis 5 og 10 prosent i 2018 og 2019. Investeringene vil imidlertid fortsatt ligge under nivået de lå på før oljeprisfallet.

Lønningene

Ettersom den økonomiske utviklingen er svak i Norge, vil også de nominelle lønningene vokse mindre enn normalt, anslår DNB Markets.
– Kombinert med relativt høy inflasjon, gir det et fall i reallønningene på anslagsvis 1.2 prosent i år. Lavere renter og økte overføringer bidrar imidlertid til å trekke disponibel inntekt opp, skriver meklerhuset i rapporten.

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten har stabilisert seg i år, etter en markant stigning gjennom fjoråret. Det er spesielt oljebransjen og Vestlandet som er rammet av økt ledighet.

– Vi tror at arbeidsledigheten vil stige noe mer. Trolig er de største kuttene i oljenæringen bak oss, men ventelig gjenstår det noe. Oppgangen motvirkes av at en del av de som nå har mistet jobben vil finne nytt arbeid.

DNB Markets venter heller ikke at arbeidsledigheten vil spre seg nevneverdig til andre deler av økonomien.

– Alt i alt anslår vi at AKU-ledigheten blir 4.8 prosent i gjennomsnitt i år. Deretter vil den stige gradvis til en topp på 5.0 prosent i 2018 for så å falle noe når veksten i norsk økonomi blir sterkere.

Renten

Styringsrenten er i dag på 0,5 prosent. Høy inflasjon og boligprisvekst er bakgrunnen for at DNB Markets ikke tror sentralbanksjef Øystein Olsen kommer til å senke styringsrenten ytterligere for å få fart på norsk økonomi – til tross for forventninger om en mer ekspansiv pengepolitikk ute i verden og høyere påslag i pengemarkedene.

– Vi tror at vi har nådd rentebunnen og at det ikke blir endringer i styringsrenten i høst eller neste år, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære.