Renten

Folk forbereder seg på høyere renter

Fall i Finans Norges forventingsbarometer kan være et tegn på at norske husholdninger har begynt å forberede seg på høyere renter.

FOLK VIL SPARE MER: Finans Norges siste Forventningsbarometer viser at flere vil reise mindre og spare mer. Foto: NTB Scanpix
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 30. aug. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Forventningsbarometeret ble publisert tirsdag 28. august.

Barometerets hovedindikatoren har falt fra 19,6 i andre kvartal til 16,4 i tredje kvartal. Det er spesielt folks forventninger til landets økonomi neste år, som påvirker Forventningbarometerets hovedindikator i negativ retning.

For første gang på lenge fremkommer det også at folk vil reise mindre og spare mer, fremgår det av en artikkel på Finans Norge

Handelskrig og rente

Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, sier i nevnte artikkel at de i hovedsak tror at den lavere optimismen kan knyttes til den varslede renteøkningen fra Norges Bank (sentralbanken) og den siste tids oppmerksomhet om en tiltagende handelskrig i verdensøkonomien.

DNB Markets skriver i morgenrapporten 28. august at de hadde forventet et fall til 18,0, men at indikatoren fortsatt er på et brukbart nivå. DNBs makroøkonomer er ikke helt sikre på hvorfor husholdningenes optimisme falt litt. De mener at årsaken kan være en kombinasjon av flere faktorer.

Hva er forventningsbarometeret?

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

IKKE BEKYMRET: – Ledigheten har avtatt og inntektsveksten er på vei opp. Da tåler også husholdningene litt høyere renter, mener analytiker i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære. Foto: Stig B. Fiksdal

Av årsakene som Kreutzer viser til, mener analytiker i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære, at den varslede renteøkningen er den viktigste årsaken.

– Siden det er et markant løft i spareviljen i husholdningene kan det være et tegn på at husholdningene gjør seg klare for høyere renter, tror hun.

Norsk økonomi går fortsatt bra

På spørsmålet om det er berettiget grunn til bekymring, ser Fjære grunn til å minne Ola og Kari Nordmann på at norsk økonomi fortsatt går bra.

– Dersom fallet i optimismen skyldes en forventning om høyere renter fremover, er det verdt å ha med seg at renteoppgangen jo skyldes at det går bra i norsk økonomi. Ledigheten har avtatt og inntektsveksten er på vei opp. Da tåler også husholdningene litt høyere renter, mener hun.

DNB Markets anslår samtidig at norsk økonomi vil ha litt svakere veksttakt fremover, blant annet som følge av opptrappingen av den nevnte handelskrigen mellom Kina og USA. Fjære tror imidlertid effektene av dette blir relativt moderate og at veksten de neste par årene fortsatt vil ligge litt over normalen.