Forbrukerrådets dom: Dette er den mest lønnsomme måten å spare på (men det er for få av oss som gjør det)

De aller fleste nordmenn sparer, men det er fortsatt langt under halvparten av oss som sparer i aksjefond. Det er for få, mener fagansvarlig for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

ANBEFALER AKSJESPAREKONTO: -Aksjesparekonto er en veldig fin løsning for forbrukeren. Du kan være din egen forvalter, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. Foto: Kari Vartdal Riise
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 30. okt. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Til langsiktig sparing anbefaler vi globale indeksfond, og vi mener at norske husholdninger bør ha en større del av sin sparing i globale indeksfond, sier Jensen.

Ifølge Verdipapirfondenes forening (VFF) er det 1,5 millioner nordmenn som sparer i aksjefond, noe som tilsvarer 36 prosent av befolkningen.

Lurer du på om fond er noe for deg? Test deg selv her og se hvordan du bør spare!

Spre risikoen

Forbrukerrådet holder en knapp på de globale indeksfondene, etter å ha analysert 20 år med fondsdata. Forbrukerrådet fant at de globale indeksfondene har gitt bedre avkastning enn de aktivt forvaltede globale fondene i denne perioden, etter at gebyrene er trukket fra.

– Dersom du sparer i et globalt indeksfond har du kontroll på flere forhold som har vist seg å påvirke hvor lønnsom investeringen blir, sier Jensen.

– Du sprer investeringene, og dermed også risikoen, over flere regioner. Fordelen er at dersom den økonomiske utviklingen er dårlig i en del av verden, så har det ikke så stor innvirkning på dine penger, sammenlignet med å plassere alt i et geografisk begrenset fond, forklarer fagdirektøren.

Usikker på hvilke fond du skal velge? Her får du hjelp til å komme i gang!

Fond og aksjer i aksjesparekonto

Sparer du i aksjer og fond, er aksjesparekonto lurt å ha. Aksjesparekontoen ble lansert av regjeringen i 2017, for å gjøre det enklere for folk flest å spare i aksjer og fond.

Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av det underveis. Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

Aksjesparekonto
  • Med en aksjesparekonto kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis.
  • Du kan ta ut det du har satt inn på kontoen – skattefritt.
  • Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten.
  • Kontoen er gratis, og du har full oversikt i nettbanken og i Spare-appen.
INNFØRTE AKSJESPAREKONTO: – Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer, skrev regjeringen i statsbudsjettet.Foto: NTB Scanpix
Nordmenn og sparing

I DNBs forbrukerbarometer for 2018 oppgir de 809 spurte at de benyttet disse spareformene:

 

– Aksjesparekonto er en veldig fin løsning for forbrukeren. Du kan være din egen forvalter, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

En av fordelene er nettopp det at man ikke må skatte av gevinsten fortløpende, mener han.

Muligheten til å sette inn midlene skattefritt er et veldig godt tilbud til forbrukeren

– Å få muligheten til å kunne flytte rundt mellom aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av gevinsten der og da kan bidra til å gjøre forbrukerne vant til å spare i aksjer, sier Jensen.

Overgangsordning

Dersom du allerede har aksjer og fond kan du nå skattefritt flytte aksjer og aksjefond med gevinst over til din aksjesparekonto. Denne muligheten gjelder kun i 2019.

– Det er derfor lurt å benytte seg av muligheten til å flytte aksjer og fondsandeler inn på en aksjesparekonto i god tid før nyttår, sier Lise Spro, leder for ASK- kompetansesenter i DNB .

Hun forteller at det er gunstig for så godt som alle DNBs fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto.

 

Lise Spro er ansvarlig for aksjesparekonto i DNB.

…gunstig for så godt som alle DNBs fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto

– Hele 95 prosent av DNBs fondskunder har nemlig gevinst på sine fond, og fortsatt er det mange av disse som ikke har flyttet sine aksjer og fond inn i en aksjesparekonto, forteller Spro.

Hun minner samtidig om at det dersom du har tap på fondene og aksjene, vil det generelt sett være gunstigere å holde disse utenfor ASK.

Har du aksjefond eller aksjer, gir vi deg aksjesparekonto – gratis. Klikk her for å opprette og samle dine ASK-midler hos DNB!

OBS! Denne artikkelen ble først publisert i desember 2018, og ble oppdatert og oppdatert og publisert igjen i oktober 2019.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.