Har ingen planer om å slå opp med «Tina»

Det er fortsatt mest å hente i aksjemarkedet, mener porteføljeforvalter Kjartan Farestveit.

RISIKO DU ER KOMFORTABEL MED. - Som alltid må du finne en risikoprofil du er trygg med, det gjelder også når rentene er lave., sier Kjartan Farestveit, porteføljeforvalter i DNB Asset Management. Foto: Stig Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 20. des. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Styringsrenten blir stående, og den skal trolig ikke mye opp den nærmeste tiden. Det er signalene etter tiårets siste rentemøte.

Nå snakker makroøkonomene ikke lenger om at renten er lav, nå er den «normal».  

- Betyr det at vi må venne oss til lav avkastning på sparepengene?

- Både ja og nei. Det lave rentenivået senker forventet avkastning på alle typer plasseringer. Skal du ha samme avkastning som tidligere må du ta større risiko. Hvis du ikke er villig til det, må du forvente lavere avkastning fremover enn det du har vært vant med de siste årene, sier Kjartan Farestveit, porteføljeforvalter i DNB Asset Management.

- Som alltid må du finne en risikoprofil du er trygg med, det gjelder også når rentene er lave. Risikoen forsvinner ikke selv om rentene er lave, sier Farestveit.

Tror veksten holder seg

Farestveit er porteføljeforvalter i DNB Asset Management, og er hver måned med på å utarbeide DAMs markedssyn. Det innebærer at blant annet hans analyser av ulike aktivaklasser ligger til grunn for hvordan flere av DNBs fond forvaltes.

- Hvor mener dere at det er smart å plassere pengene nå?

- For oss er det viktig å se på hvorfor rentene er lave. Vi tror at hovedårsaken er at prisstigningen rundt om i verden er lav og stabil, og det er lite som tyder på at det skal endres med det første, forklarer Farestveit. 

Tina holder fortsatt stand

Han venter ikke noen nedtur i verdensøkonomien den nærmeste tiden. 

- Vi har hatt en langvarig oppgangskonjunktur, og vi tror at sykelen kan holde seg lenger, sier Farestveit.

                      

Fortsatt mest å hente i aksjemarkedet

Lave renter bidrar til at risikable plasseringer som aksjer og kredittobligasjoner fremstår som mest attraktive. Investorene kaller dette «Tina», «There Is No Alternative» til å investere i aksjer.

- Ja, Tina holder fortsatt stand, sier Farestveit.

Farestveit og resten av teamet i Taktisk aktivaallokering løftet aksjer til overvekt i sitt markedssyn ved inngangen til november, og holder fast ved det når det lakker mot et nytt år. 

- En bred og godt balansert portefølje er viktig

De viktigste argumentene er at vekstimpulsene i verden er gode nok for å eie aksjer. Den politiske situasjonen med handelskrig og Brexit ser til å bli bedre enn tidligere fryktet, og at premien for å ta risiko i aksjemarkedet relativt til rentemarkedet er høy.

- Derfor liker vi risikable aktiva som aksjer og kredittobligasjoner, sier Farestveit.

Bredde viktig

Han minner om at deres overvekt i aksjer betyr nettopp «overvekt», og ikke at man selger seg ut av de andre aktuelle aktivaklassene.

- En bred og godt balansert portefølje er viktig både for proffe og mindre proffe investorer, sier Farestveit.

Det er i sykliske sektorer som finans, industri, materialer og syklisk konsum at Farestveit tror det er mest å hente i tiden fremover. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.