Hva betyr kapitalinnhentingen til Norwegian for deg som er aksjonær?

Tirsdag 5. november hentet flyselskapet Norwegian totalt 2,5 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon på omtrent 1,1 milliarder kroner og et konvertibelt obligasjonslån på 150 millioner dollar.

STOR INTERESSE: Det er mange privatpersoner som handler i Norwegian-aksjen. Derfor har DNB Markets laget en kort oppsummering om hvorfor Norwegian har hentet penger, den planlagte reparasjonsemisjonen og litt om hvordan en konvertibel obligasjon fungerer på generell basis. Foto: Norwegian / Jørgen Syversen
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 08. nov. 2019
Artikkelen er flere år gammel

DNB Markets var tilrettelegger i forbindelse med den rettede emisjonen, men hadde ingen rolle knyttet til den konvertible obligasjonen.

I hele 2019 har det vært stor aktivitet i Norwegian-aksjen blant privatinvestorene som handler aksjer via nett- og mobilbanken til DNB. I den anledning har vi laget en kort oppsummering om hvorfor Norwegian har hentet penger, den planlagte reparasjonsemisjonen og litt om hvordan en konvertibel obligasjon fungerer på generell basis.

Hvorfor hentet Norwegian penger?

Kapitalinnhentingen sikrer Norwegian nødvendig finansiering av arbeidskapital gjennom vintersesongen og økt finansiell fleksibilitet. Norwegian opplyser at selskapet nå er fullfinansiert gjennom 2020 og videre, basert på den nåværende forretningsplanen. Les mer her.

Blir det gjort en reparasjonsemisjon?

Ja, selskapet planlegger å følge opp med en reparasjonsemisjon på 7 millioner aksjer. Denne emisjonen vil være rettet mot eksisterende aksjonærer pr. 5. november 2019 som ikke fikk tildelt aksjer i den rettede emisjonen.

Disse aksjonærene vil bli tildelt tegningsretter. 1 tegningsrett vil gi rett til å tegne 1 aksje i reparasjonsemisjonen og tegningskursen vil være 40 kroner (det samme som i den rettede emisjonen). Tegningsrettene vil ikke være omsettelige. Dersom du ikke bruker tildelte tegningsretter innen fristen vil de bli verdiløse.

Mer informasjon vil etter hvert bli tilgjengelig på selskapets investorsider og www.dnb.no/emisjoner.

Hva er en konvertibel obligasjon?

En obligasjon er et rentebærende gjeldsbrev for utsteder som betjenes med faste utbetalinger i form av renter til innehaveren. Det at obligasjonen er konvertibel vil si at innehaveren har mulighet til å konvertere obligasjonen til et forhåndsbestemt antall aksjer på et senere tidspunkt.

Konverteringen kan gjøres når som helst i løpet av obligasjonens levetid. Det er vanlig at investorene i det konvertible obligasjonslånet gjør selve konverteringen ved forfall, gitt at aksjekursen er høyere enn den avtalte konverteringskursen.

I Norwegians tilfelle kan obligasjonslånet konverteres til egenkapital på USD 5,44 (~50 kroner) pr. aksje. Forfall for obligasjonen er 15. november 2024.

Hvordan påvirker konvertible obligasjoner aksjen det kan konverteres til?

Et konvertibelt lån kan legge press på aksjen den dagen man gjør lånet. En viktig årsak er at hedgefond som investerer i den konvertible obligasjonen ofte ønsker å sikre investeringen, og gjør dette ved å gå short i aksjen.

Videre vil en høyere aksjekurs kunne føre til at hedgefondene selger aksjer for å justere posisjonen sin og motsatt. Dette kan bidra til økte tradingvolumer og lavere volatilitet.

Det er imidlertid ingen fasit for hvordan en konvertibel obligasjon vil påvirke aksjen det kan konverteres til. Dette vil kunne variere avhengig av det aktuelle casen og en rekke forskjellige faktorer.

Hva vil skje dersom aksjekursen stiger over konverteringskursen for det konvertible obligasjonslånet?

På generell basis kan du anta at antallet aksjer vil øke dersom aksjekursen er høyere enn konverteringskursen for obligasjonslånet ved forfall. Det vil isolert sett ha en utvannende effekt. På den positive siden kan du samtidig anta at gjelden reduseres.