Ikke tidspunktet å bli for grådig

Oslo Børs skal opp i år, men DNBs aksjestrateg Paul Harper tror det er best å ikke laste voldsomt opp med aksjer nå.

VENTER FORTSATT VEKST, MEN HØY RISIKO:  -Vi mener det er relativt høy risiko i aksjemarkedet nå, uten at det er veldig høy sannsynlig avkastning, sier Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 09. jan. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Fjoråret var et tøft år på børsene, med mye uro og børsnedgang verden over. Selv om Oslo Børs klarte seg bedre enn de fleste, ble fasit for 2018 en nedgang på to prosent.

Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, traff imidlertid rimelig bra med sine aksjeanbefalinger gjennom fjoråret. DNB Markets ukeporteføljer landet en avkastning på 6,9 prosent i fjor.

Her kan du sjekke de siste anbefalingene fra DNB Markets.

Venter oppgang i år

2019 har startet friskt på Oslo Børs, med en oppgang på nær seks prosent. Harper tror det blir en moderat oppgang på Oslo Børs i år, det vil si en oppgang på cirka fem til syv prosent.

– Vi tror det fortsatt er over et år til neste resesjon kommer, og derfor tror vi heller ikke at vi har sett toppen ennå, sier Harper.

Sats på solide selskaper som kan klare seg gjennom en nedgang

Det er vanlig å betegne et fall på opp til 20 prosent i aksjemarkedet som en korreksjon.

– Vi tror på oppgang fordi verdensøkonomien fortsetter å vokse, noe som bidrar til at selskapenes inntjening fortsatt skal opp. Vi tror imidlertid ikke at det er så veldig mye mer å hente i at inntjeningen blir priset høyere, at p/e-multippelen kan øke så mye mer, sier Harper.

Vær litt forsiktig

At han tror Oslo Børs skal opp i år, betyr likevel ikke at han anbefaler å laste inn med aksjer.

– Vi er såpass sent i syklusen at det ikke er veldig mye mer å hente, mener vi. Nå bør du være litt forsiktig, og ikke for grådig, sier Harper.

DNB Markets har et nøytralt markedssyn.

– Det er for tidlig å trekke seg ut, men for sent å være veldig fremoverlent. Vi mener det er relativt høy risiko i aksjemarkedet nå, uten at det er veldig høy sannsynlig avkastning, sier Harper.

Tror oljeprisen vil drive markedet

DNB Markets har særlig tro på at energirelaterte aksjer kan gjøre det bra i år.

– Vi forventer at oljeprisen skal fortsette å stige i år. Oljeteamet vårt har et anslag på 75 dollar fatet i snitt i år, og hvis de treffer på det vil det gi solid medvind for energiaksjer i år, sier Harper.

Man bør være forsiktig med selskaper som har mye gjeld i forhold til inntjeningen

Nordsjøoljen handles nå til rundt 60 dollar fatet.

Hvor bør man være forsiktig med å sette pengene?

– Man bør være forsiktig med selskaper som har mye gjeld i forhold til inntjeningen. Slike selskaper har lite fleksibilitet, og det kan være krevende mot slutten av en vekstsyklus. Sats på solide selskaper som kan klare seg gjennom en nedgang, og vær forsiktig med selskaper med svak balanse, sier Harper.

Forberedt på svingninger

Harper tror Oslo Børs vil stige i år, men det blir ikke smertefritt.

– Volatiliteten kommer til å være høy også i år, venter Harper.

Hvilke risikofaktorer ser dere?

– Veksttakten kan endres raskere enn vi ser for oss, og tilbakeslaget komme før. Vi tror det ikke kommer før om godt over ett år, men det er ingen indikatorer som gir en nøyaktig pekepinn på når det snur, sier Harper.

Det gjelder også utviklingen i Europa.

– Vi tror den svakere veksttakten i Europa i 2018 var midlertidig. Vi tror veksten kommer til å stabilisere seg i år, men vi har ikke sett noen bekreftelse på det og da er det en viss fare for at veksten fortsetter å svekke seg, sier Harper.

En eventuell hard Brexit kan i så fall være det som tipper lasset, mener han.

– Hvis en hard Brexit gjør at Europa går fra moderat vekst til resesjon, vil det også kunne gi en viss effekt på norsk økonomi, mener han.

Følger USA og Kina

Det er også stor usikkerhet omkring rentepolitikken i USA.

– Utviklingen i den amerikanske styringsrenten har stor innvirkning på Oslo Børs, normalt større enn den norske styringsrenten har. Nå er det stor usikkerhet rundt hva den amerikanske sentralbanken kommer til å gjøre, etter at de siste muntlige signalene derfra har skilt seg fra signalene som kom i den siste offisielle rapporten i desember, sier Harper.

Han følger også nøye med utviklingen i Kina.

– Veksten de siste kvartalene har vært litt svakere, og nå er det spennende å se effektene av tiltakene som er satt i verk for å få veksten opp. Vi tror veksten kommer til å ta seg opp, men det tar gjerne litt tid før man ser det, sier Harper.

Handelskonflikten med USA står også høyt på agendaen.

– Handelskonfrontasjonen med USA ser ut til å ha funnet en midlertidig løsning, men jeg tror ikke de underliggende utfordringene blir løst i løpet av året, sier aksjestrategen.