Forbrukerrådet: – Priskuttet vil endre konkurransen i fondsmarkedet

DNBs priskutt på aksjefond er en bransjeomveltning, mener Forbrukerrådet. Dine Penger belønner DNBs globale indeksfond med terningkast seks.

ENDRING: Jorge Jensen, fagansvarlig for finans i Forbrukerrådet, mener at DNBs reduksjon av forvaltningshonorarer og lavere distribusjonskostnader vil ha stor betydning for hele fondsbransjen. Foto: Kari Vartdal Riise
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 20. mar. 2019
Artikkelen er flere år gammel

DNB har senket prisene på de aller fleste aksjefond som er produsert av DNB. Det gjelder både aktivt forvaltede aksjefond og indeksfond.

Forbrukerrådet kaller DNBs nye prismodell en bransjeomveltning.

– Det er spennende at DNB med sine endringer tar grep for å røske opp i bransjens utdaterte honorarstrukturer, sier Jorge Jensen, fagansvarlig for finans i Forbrukerrådet, til DNB Nyheter.

Terningkast seks

«Norges største bank er på offensiven i fondsmarkedet», skriver Dine Penger 14. mars.

Dine Penger har nå oppdatert sin fondsoversikt, og gir DNBs globale indeksfond terningkast seks. Dine Penger legger vekt på at DNB Global Indeks nå er tilnærmet like billig som konkurrenten fra KLP, men fremhever at DNBs indeksfond er hakket mer tilgjengelig enn fondet til KLP. Minsteinnskuddet i DNB Global indeks er 100 kroner, mens du må sette inn minst 3000 i KLPs fond.

Her kan du lese artikkelen fra Dine Penger (betal-artikkel) 

og her kan du sjekke Dine Pengers fondsoversikt

Her kan du kjøpe andeler i DNB Global Indeks.

Billigere for forbrukeren

Forbrukerrådet mener det er positivt både at prisene senkes, og at strukturen legges om til det bedre for forbrukeren.

– Vi er positive til DNBs priskutt og vi ser at det blir billigere for forbrukere med de tiltakene som dere iverksetter. Vi mener det vil endre konkurransen i fondsmarkedet, sier Jensen.

 

Vi ønsker å tilrettelegge for økt sparing i aksjer og fond
Håkon Hansen

Han mener at DNBs reduksjon av forvaltningshonorarer og lavere distribusjonskostnader vil ha stor betydning for hele fondsbransjen.

– Forbrukerrådet håper at dette vil skape reell priskonkurranse i distribusjonsleddet og gi selvbetjente forbrukere sin del av fondsdistributørenes kostnadsreduksjoner, sier Jensen.

Vil du også ha lavere fastpris på dine fond? Klikk her!

Her kan du lese mer om DNBs nye andelsklasse med lavere fastpris og resultatbasert honorar. 

Tydelig hva man betaler for

Håkon Hansen, leder av DNB Wealth Management & Insurance (formuesforvaltning), sier at DNB tror at den nye modellen svarer til kundenes forventninger om at mer kostnadseffektiv forvaltning også kommer kundene til gode.

– Nye reguleringer og kundenes forventninger krever at vi skiller tydeligere mellom produktkostnader og rådgivningsavgifter. I vår modell vil det komme tydelig frem hva kundene betaler for, sier Hansen.

Han peker også på at digitaliseringen har gjort det enklere enn noen gang å opprette spareavtaler, kjøpe fond og aksjer. Digitaliseringen har også bidratt til at kundene nå er mer selvbetjente enn før. Det påvirker også prisene.

– Vi ønsker å tilrettelegge for økt sparing i aksjer og fond gjennom å tilby gode produkter til lave priser, og å gi full oversikt over hva kunden betaler for, sier Hansen.

OFFENSIV: – Vår ambisjon er at folk skal velge oss som sin sparepartner, sier konserndirektør Håkon Hansen i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Mener flere vil følge DNB

Jensen i Forbrukerrådet påpeker at når Norges største bank tar disse grepene, blir det vanskelig for de andre fondstilbyderne ikke å møte priskonkurransen.

– Dette kommer forbrukere til nytte også på lengre sikt, ved at spillets regler endres i et etablert marked.

Her kan du lese Forbrukerrådets egen artikkel om DNBs nye prismodell: – En bransjeomveltning som vil øke pensjonene

Rettferdig prising

I tillegg til å senke prisene på de fleste aksjefond innfører DNB også en ny fondsklasse med resultatbasert honorar.

Her kan du lese mer om det: –  Vi mener det er den mest rettferdige måten å ta seg betalt på

Forbrukerrådet er positiv også til denne måten å prise fondene på.

– Resultatbasert honorar er i utgangspunktet en rettferdig måte å ta betalt på, men det er viktig at modellen tilfredsstiller visse kriterier, sier Jensen

I 2017 undersøkte Forbrukerrådet alle aksjefond som da ble markedsført mot nordmenn. For 14 av disse fondene ble det beregnet et resultatbasert honorar. I undersøkelsen påpekte Forbrukerrådet at resultatbasert honorar finnes i mange ulike varianter. Spekteret går ifølge Forbrukerrådet fra de gode, som har en rettferdig mekanisme for å utløse honoraret, til de typene som er mer skjevt satt opp, for eksempel slik at forvalteren får bra betalt nesten uansett hvor godt han har forvaltet fondet.

– For at det resultatbaserte honoraret skal være rettferdig, må det må følge relevant indeks, understreker Jensen.

Forbrukerrådet mener også at modellen bør ha høyvannsmerke.

– Det er viktig at modellen ikke er satt opp slik at kunden må betale honorar flere ganger av samme avkastning, sier Jensen.

DNBs resultatbaserte honorar har både høyvannsmerke og er knyttet til relevant indeks.

Her kan du lese mer om DNBs modell: – Vi mener det er den mest rettferdige måten å ta seg betalt på

Viser styrke i et marked i sterk vekst

Vil du også ha lavere fastpris på dine fond? Klikk her

OBS! Artikkelen ble først publisert 5. februar 2019, og oppdatert med Dine Pengers terningkast 20. mars 2019. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.