Kjøper når andre selger

Når markedene faller gjør det litt vondt å kjøpe aksjer, men porteføljeforvalterne i DNB Asset Management vet at det er nå de kan finne gull.

KJØPER AKSJER: Børsfallet har bidratt til at aksjer er mer attraktivt priset, mener porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Asset Management. Foto: Thomas Stefan Strzelecki
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 01. nov. 2018
Artikkelen er flere år gammel

– Nå vekter vi oss opp i aksjer, sier porteføljeforvalter Anette Hjertø.

Med andre ord, mens aksjemarkedene faller, kjøper hun og de andre porteføljeforvalterne i DNB Asset Management aksjer.

– Det er litt ubehagelig. Vi ser jo at markedene faller, vi ser at porteføljene våre faller i verdi og at kundene taper penger, men det er dette som er vår langsiktige strategi, forklarer Hjertø.

– Og den har vist seg å være gunstig.

Les også: Hvorfor i all verden bør vanlige folk spare i fond?

 

Investeringsstrategien er å gå motstrøms

Investeringsstrategien teamet Taktisk Aktivaallokering samler seg om er å gå motstrøms.

– Når alle andre er negative skal vi vurdere å være litt mer positive. Og når alle andre kjøper, da er vi mer forsiktige, forklarer Hjertø.

Uroen i aksjemarkedene har til nå ført til at Oslo Børs har falt 5,2 prosent i oktober. Amerikanske S&P 500 har falt 6,9 prosent samme måned, mens Hang Seng-indeksen er ned nær atten prosent hittil i år.

– Det store spørsmålet om dagen er om den volatiliteten vi opplever i aksjemarkedet er en korreksjon eller starten på en langvarig nedgang i aksjemarkedet. Svaret vårt på det, er at det er begge deler, sier Hjertø.

 

Det er flere faktorer som nå støtter oppgang

Enkelte markeder, som i fremvoksende markeder, Europa og Japan, begynte å falle allerede i januar, mens andre markeder, som USA og Norge nådde toppen i begynnelsen av oktober. Hjertø og resten av teamet tror likevel ikke at dette er starten på en lengre nedgang.

– Det er flere faktorer som støtter en oppgang i aksjemarkedene, sier Hjertø.

  • En global økonomisk vekst som har blitt svekket av handelskrig, men som fortsatt er over trendvekst
  • En fortsatt støttende pengepolitikk, til tross for at sentralbankene jobber mot økte renter og har begynt å begrense ekstraordinære støttekjøpsprogrammer
  • God inntjeningsvekst for selskapene
  • Støttende finanspolitikk fra toneangivende land som USA og Kina

Fordi DNB Asset Management har tro på at disse faktorene vil støtte aksjemarkedene fremover, bruker de fallet i aksjemarkedet til å kjøpe seg opp i aksjer, til å gå til overvekt i aksjer.

– Vi mener at børsfallet har bidratt til at aksjer er mer attraktivt priset nå, sier porteføljeforvalteren.

Teamet endrer ikke vektingen av regioner eller sektorer, heller ikke rentedelen av markedssynet.

– Vi forsterker med det en offensiv innretning av investeringenes, sier Hjertø.

 

Vi ser også en del usikkerhetsmomenter

Samtidig som DNB Asset Management tror det er smart å sitte på en del aksjer nå, ser de også usikkerhetsmomenter.

– Vi holder et øye med konsekvensene av handelskrigen, og vi følger også særlig med på geopolitikken. Det er blant annet usikkerhet knyttet til utfallet av Brexit, budsjettdiskusjonene mellom Italia og EU, sanksjoner mot Iran, Saudi-Arabia og nedrustningsavtale mellom USA og Russland, sier Hjertø.

– Men med mindre dette utspiller seg i verste retning, tror vi at det fornuftig å vekte seg opp i aksjer nå, sier Hjertø.

Her er en oversikt over DNBs fond.

 

 

Merk! Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.