Kraftig børsoppgang etter indiske skattekutt

Et kraftig kutt i selskapsskatten førte til sterk oppgang i indiske aksjer. Er det fortsatt mulig å bli med på oppturen?

Hva gjør kutt  i indisk selskapsskatt med investeringsmulighetene i indiske aksjer? Det diskuterer Erlend Fredriksen, medforvalter av DNBs fond for fremvoksende markeder, med sin bror Øyvind Fredriksen fra Deloitte og programleder Marius Brun Haugen fra DNB Markets i denne episoden av podkasten «Utbytte». Foto: Kim Farago
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 24. okt. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Siden årtusenskiftet har India vært en av de kraftigst voksende økonomiene i verden, men den siste tiden har veksttakten avtatt.

– Veksten i India har falt ganske kraftig, nå er den på nærmere fem prosent. Det høres mye ut for oss i vesten, men det er ganske langt unna målet på åtte-ni prosent. I tillegg er arbeidsledigheten på sitt høyeste nivå på 45 år, og man er derfor nødt å gjøre tiltak for å bedre veksten, sier Erlend Fredriksen fondsforvalter i DNB Asset Management.

Fredriksen er medforvalter i fondet til DNB som investerer i fremvoksende markeder, blant annet India, DNB Global Emerging Markets.

Indiske myndigheter innførte nylig flere tiltak for å støtte den økonomiske veksten:

  • Selskapsskatten er redusert fra 35 prosent til 25 prosent.
  • I tillegg får nye produksjonsselskaper en skattesats på 17 prosent.

– Dette er ganske kraftige tiltak, og bakgrunnen er at man ønsker å gjøre India mer attraktivt som investeringsmål for utenlandske investorer, sier Fredriksen.

India har allerede et relativt høyt årlig budsjettunderskudd på 3-4 prosent, og for at ikke skattekuttene skal ha for stor negativ innvirkning på statsfinansene, vil myndighetene også privatisere en del statseide bedrifter.

– Det er utelukkende positivt, slik vi ser det, sier Fredriksen.

Sendte børsene opp

Veksttiltakene har slått positivt ut i aksjemarkedet.

– Et skattekutt slår umiddelbart inn på bunnlinjen til selskapene , og det blir jo tatt godt imot, sier Fredriksen

Det er særlig industriselskaper, spesielt vektet mot konsum, som har gjort det bedre enn markedet generelt.

– Energisektoren har gjort det absolutt best, og årsaken er at det er blitt annonsert at et av selskapene i sektoren, det delvis statseide Bharat Petroleum, skal privatiseres. Denne aksjen steg 40 prosent, forteller Fredriksen.

Den siste tiden har imidlertid markedene roet seg noe.

– Etter den umiddelbare reaksjonen har stemningen vært noe avventende, rett og slett fordi man venter på om dette vil bli etterfulgt av flere reformer, sier Fredriksen.

Men er de positive effektene fullt priset inn i det indiske aksjemarkedet? Hør Fredriksen diskutere dette med sin bror, Øyvind Fredriksen fra Deloitte, i siste episode av «Utbytte».