Nå har du "tidenes mulighet til å kvitte deg med fond du er misfornøyd med"

Langvarig oppgang på børsene har gitt avkastning selv i «dårlige» fond, men nå bør du benytte muligheten til å kvitte deg med fond du er misfornøyd med, råder Finansportalens Elisabeth Realfsen.

HJELPER DEG: Elisabeth Realfsen leder Finansportalen.no, en tjeneste fra Forbrukerrådet som skal gi forbrukerne mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Foto: NTB scanpix Foto: Jan Petter Lynau
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 21. nov. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Det har vært en lang periode med oppgang i aksjemarkedene, og mange har fått god gevinst på aksjefondene sine.

– Det vi ser er at i en periode hvor aksjemarkedet beveger seg jevnt oppover, som det har gjort de siste ti årene, er det ikke så stor forskjell mellom såkalte «gode» og «dårlige» fond. Alle får en del av oppgangen, sier Anette Hjertø, porteføljeforvalter i DNB Asset Management.

 

Dette er aksjesparekonto
  • I 2018 kan du flytte fond med minst 80 prosent aksjeandel og aksjer inn på Aksjesparekonto uten at det utløser skatt
  • Du kan kjøpe og selge aksjer og fond uten å utløse skatt underveis
  • Innskuddet kan tas ut skattefritt, du betaler skatt først når du tar ut gevinsten
  • I DNB får du tilgang på et av landets største fondsutvalg med nesten 400 norske og internasjonale fond
  • Du kan enkelt kjøpe og selge fond i nettbanken og på mobil via Spare
Aksjemarkedene har steget kraftig de siste ti årene. Kilde: Factset og DNB Asset Management

Hjertø jobber i teamet som forvalter DNBs kombinasjonsfond, fond som igjen investerer i andre fond. Teamet jobber derfor kontinuerlig med å velge de beste fondene, både fra DNBs egne fond og fra eksterne forvaltere. Akkurat nå ser man tydeligere forskjell på fondene.

– Nå går vi mot slutten av en lengre oppgangsperiode og vi opplever større svingninger i markedet. Det som skjer i denne fasen er at «klinten skilles fra hveten» og det er større avvik mellom fond som leverer og de som ikke gjør det. I denne fasen er det ekstra viktig å velge de rette fondene for å oppnå god avkastning på investeringene, sier Hjertø

JOBBER MED Å FINNE DE BESTE FONDENE: Porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Asset Management leter etter de beste investeringsmulighetene. Foto: Thomas Stefan Strzelecki

Tidenes mulighet

Forbrukerrådet råder deg som eier aksjefond til å gjøre opp status nå, og vurdere hvilke fond du vil fortsette å spare i.

– På grunn av børsens langvarige oppgang har også de fleste dårlige fond gitt avkastning som er skattepliktig. Disse fondene kan innen nyttår byttes ut mot billigere og bedre aksjefond uten å utløse skatt, sier Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for finansportalen.

Frem til nyttår kan du sette aksjer og aksjefond inn i en aksjesparekonto uten å måtte skatte av gevinsten. Dette overgangsvinduet stenges imidlertid ved nyttår.

– Overgangsreglene er tidenes mulighet til å kvitte deg med fond du er misfornøyd med, sier Realfsen.

Her kan du opprette aksjesparekonto på 1-2-3

 

Kan gi større avkastning

Regjeringen lanserte aksjesparekontoen i 2017 for å gjøre det enklere for folk flest å spare i aksjer og fond.

Med en aksjesparekonto kan også småsparere kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av det, før de tar ut gevinsten.

Dermed får småsparere større fleksibilitet til å velge de fondene de ønsker. Å kunne utsette gevinstbeskatningen er også en fordel. Den bidrar nemlig til at pengebasen avkastningen skal vokse fra, blir større.

– Den utsatt gevinstskatten videreføres og gir renters rente-effekt, og dermed økt avkastning, sier Realfsen.

 

Store forskjeller

Forbrukerrådet oppforder kundene til å være opptatt av hva de betaler for de ulike fondene.

– Fond du kan vurdere å bytte ut, er for eksempel fond med for høye gebyrer eller som taper mot øvrige fond, mener Realfsen.

Ifølge Forbrukerrådet er det mye å spare på å velge bort fond med høye gebyrer.

– Undersøkelsen viser at for et sparebeløp på 200.000 kroner utgjør gebyrforskjellene 22.720 over ti år, mellom den dyreste og den billigste aksjesparekontoen, sier Realfsen.

Undersøkelsen omfatter både gebyrene for selve aksjesparekontoen og gebyrene for de billigste fondene. slik de var satt i uke 43 i 2018.

Sparebank1, SBanken, KLP, Nordnet og DNB er de billigste, ifølge Forbrukerrådets undersøkelse. DNB tar i likhet med Sparebank1, SBanken, KLP ingenting i gebyr for selve aksjesparekontoen.

Her kan du lese hele undersøkelsen.

 

Nesten alle har gevinst på fondene

Så godt som alle fondskunder hos DNB bør vurdere å flytte fondene sine inn i en aksjesparekonto, mener Spro.

– Det er gunstig for så godt som alle våre fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto, sier Lise Spro, ansvarlig for aksjesparekonto i DNB.

Hele 95 prosent av DNBs fondskunder har nemlig gevinst på sine fond, og fortsatt er det mange av disse som ikke har flyttet sine aksjer og fond inn i en aksjesparekonto. Ifølge DNB og VFFs beregninger er det fortsatt rundt 80 milliarder kroner i aksjefond som ikke er flyttet inn på en aksjesparekonto.

Om du har tap på fondene og aksjene, vil det generelt sett være gunstigere å holde disse utenfor ASK.

– Dersom du har tap på noen av aksjene eller fondene dine er det som hovedregel lurt å holde disse utenfor ASK, slik at du får fradrag for tapet når du selger dem, sier Spro.

Her kan du opprette din egen aksjesparekonto.