De oppgraderer aksjehandel og ønsker din tilbakemelding

– Vi jobber for tiden med å forbedre og modernisere aksjehandelsløsningen og ønsker tilbakemeldinger etter hvert som vi lanserer nye funksjoner, sier Paal Kolberg, forretningsutvikler i DNB Markets.

Foto: Kim A. Farago
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 05. nov 2019
Artikkelen er flere år gammel

I løpet av sommeren har han og resten av gjengen i DNB Markets gjennomført spørreundersøkelser, brukertester og dybdeintervjuer sammen med kunder for å kunne tilby en enda bedre tjeneste for alle som handler aksjer via nett- og mobilbanken til DNB.

– Samtidig som vi ønsker å modernisere løsningen, erkjenner vi at det er aspekter av dagens løsning som kundene våre er veldig godt fornøyd med. Dette ønsker vi å ta hensyn til og ivareta, sier Kolberg.

Istedenfor å lansere en helt ny aksjehandelsløsning, som du kanskje ikke vil kjenne deg igjen i, har utviklerne derfor valgt en gradvis tilnærming.

BRUKERTESTING: Omfattende brukertesting er en viktig del av arbeidet når DNB oppgraderer aksjehandelstjenesten i nett- og mobilbanken. Foto: DNB

Fremover planlegger DNB Markets å gradvis bytte ut deler av aksjehandelsløsningen og erstatte disse med ny funksjonalitet over en tidsperiode, slik at det skal være enkelt for de aktive kundene å tilpasse seg endringene.

– Denne prosessen vil starte nå i høst og fortsette utover i 2020, oppsummerer Bård Kittelsrud. Han er ansvarlig for aksehandelstjenesten i nett- og mobilbanken til DNB.

Både Kolberg og Kittelsrud ønsker seg tilbakemeldinger fra kundene etter hvert som ny funksjonalitet lanseres. Alle innspill kan sendes på e-post til ah.markets@dnb.no

– Gi oss gjerne både ros og ris. Alle tilbakemeldinger er verdifulle for oss, avslutter Kittelsrud.

Dette er saken
  • DNB oppgraderer aksjehandelstjenesten i nett- og mobilbanken
  • Ny funksjonalitet og oppgraderinger vil introduseres gradvis fra og med nå og utover i 2020
  • Innspill og kommentarer til endringene og aksjehandelsløsningen generelt kan sendes på e-post til ah.markets@dnb.no.