Rapporteringsdatoer i Norden for første kvartal 2019

49 nordiske «large caps» (store børsnoterte selskaper) har nå rapportert tall for første kvartal. 84 prosent av disse selskapene er svenske og finske, mens flere av de store norske rapporterer denne uken.

RAPPORTERINGSSESONG: På nordisk nivå har rapporteringssesongen for første kvartal har vært litt bedre enn gjennomsnittet så langt. Denne uken skal en rekke tungvektere i ilden.
Lesetid 1 min lesetid
Publisert 30. apr. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Så langt i rapporteringssesongen er det flere selskaper som har slått forventningene enn de som har gjort det dårligere. Prosentandelen av de som har gjort det bedre, minus de som har gjort det dårligere enn ventet, er også bedre enn det historiske snittet.

De foregående kvartalene har vi sett store utslag i selskapenes aksjekurs på rapporteringsdagen, både positive og negative. Dette bildet ser ut til å være noe endret. Hittil har rapporteringen for første kvartal gitt betydelig mindre utslag i aksjekursen på rapporteringsdagen, enn hva som har vært normalt de siste årene.

Endringer i inntjeningsestimatene gir, etter vår mening, en enda viktigere pekepinn på retningen i markedet. I Sverige har EPS-estimatene (fortjeneste per aksje) kommet opp både for 2019 og 2020. I de øvrige nordiske landene er estimatene noe ned.

Denne artikkelen er skrevet av Marius Brun Haugen, basert på rapporten til aksjestrateg Paul Harper (i bildet). Begge jobber i DNB Markets.

 

ABB, Cargotec og Tele2 er aksjene med de største positive estimatendringene på EPS-nivå for 2020, mens Neste, Ericsson og Nokia utmerker seg i motsatt ende av skalaen.

For olje-eksponerte Oslo Børs er det positivt at oljeprisestimatene er på vei opp igjen, men dette blir delvis motvirket av en svak utvikling i gassprisene så langt i år.

Leser du på mobil eller vil se rapporteringsdatoene for hele Norden (inkludert selskapene som allerede har rapportert)? Klikk her!