Spørsmål og svar: Aksjesparekonto, fond og aksjer

På denne siden finner du en gjennomgang med spørsmål og svar som vi ikke rakk å svare på under direktesendingen «Spørsmål og svar om Aksjesparekonto, aksjer og fond» 23. mai 2019.

DIREKTESENDING OM AKSJESPARING: Paal Kolberg, Jo Ellefsen og Marius Brun Haugen, alle fra DNB, ledet denne uken en spørsmål og svar seanse om Aksjesparekonto, aksjer og fond for DNBs kunder. 1.000 deltagere var påmeldt. FOTO: Kim A. Farago
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 24. mai. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Legg merke til at vi ikke har lov til å gi personlige råd eller skatterådgivning. Svarene her er gitt på generelt grunnlag.

1. Hva er best: å betale ned på boliglånet eller spare i Fond/aksjer?
Svar: Ett generelt råd er. Først nedbetal forbrukslån. Spar opp en buffer tilsvarende for eksempel to måneders forbruk på bankkonto til å dekke uforutsette utgifter. Betal ned boliglånet til et forsvarlig nivå. Så kan du vurdere å starte og spare langsiktig i aksjer eller aksjefond

2. Kona har snart bursdag, burde jeg gi henne ASK i gave?
Svar: ASK er kun en plattform for handel av aksjer og aksjefond. ASK har ingen verdi i seg selv. ASK er en fin løsning hvis du ønsker å gi enten aksjer eller aksjefond i gave.

3. DNB Markets tilbyr valutahandel for privatpersoner – men vil det bli mulig å handle i kryptovaluta via Markets?
Svar: Nei, vi har ingen planer om å tilby handel i kryptovaluta.

4. Har DNB aktiv i barnets navn. Kan jeg bytte til rent aksjefond med høyere risiko. hvordan?
Svar: Det fremgår ikke hvilket DNB Aktiv fond barnet har. Er det DNB Aktiv 80 eller DNB Aktiv 100 kan fondet flyttes inn i Aksjesparekonto. Fondet må ha mer enn 80 % aksjer for å kunne flyttes inn. Vergemålsloven sier at barns midler skal forvaltes på en betryggende måte og man skal derfor ikke øke risiko på barns midler.

5. Ved splitting av ASK, kan man velge hvilke fond som skal legges i nye kontoene eller fordeles fondene prosentvis likt mellom de nye kontoene?
Svar: Det er fullt mulig å velge hvilke fond og hvor mange andeler / % av det enkelte fondet man ønsker skal legges i den nye kontoen. Merk at ved splitting av ASK, overføres alltid forholdsmessig del av skatteposisjonen over til den nye kontoen. Dette beregnes ut fra hvor stor andel av aksjesparekontoen du flytter ut. Dersom du for eksempel flytter over 20% av markedsverdien på aksjesparekontoen til en ny konto, vil 20% av skatteposisjonen samtidig flyttes over til den nye kontoen.

6. Hvor finner jeg oversikt over hvilke ASK som er opprettet for meg? (hvis jeg går min på Sparing og investering–>Aksjesparekonto->oversikt så står det bare 0kr her. Det var lengesiden jeg bad om overflytting)?
Svar: Ta kontakt med askdam@dnb.no så hjelper de deg

7. Hva ligger kurtasjen på i handel hos dere?
Svar: Kurtasjen for å handle aksjer via nett- og mobilbanken til DNB er 0,05% eller minimum 95 NOK. Unge kunder i alderen 18-33 år får automatisk minstekurtasje på 29 NOK. Les mer her.

8. Kan man unngå arveskatten hvis man over tid setter over penger på fond, for så å overføre det til barn senere?
Svar: Det er for tiden ingen arveavgift. Men en fin måte å overføre aksjer /aksjefond til barn uten at det medfører gevinstbeskatning er å overføre de gjennom en Aksjesparekonto som gave.

9. Hvorfor skulle jeg trengt mer enn en Aksjer sparekonto?
Svar: Hvis du ønsker å skille sparing i aksjer eller aksjefond til for eksempel sparing til barn, pensjon eller ordinær aksjesparing, kan flere Aksjesparekontoer være en lur løsning

10. Jeg har fast månedlig sparing i ASK. Blir pengene som føres over hit direkte investert i selskaper jeg tidligere har investert i, eller ligger de kun på denne kontoen inntil jeg selv går inn og investerer i nye aksjer?
Svar: Du sparer fast til det du har valgt i utgangspunktet. Hvis du ønsker å gjøre en endring må du aktivt foreta en endring

11. Jeg har ca. 12000 kr i DNB global med ca. 2000 kr i avkastning. Sparer 500 kr i mnd. Ønsker å begynne å spare i DNB Global indeksfond i stedet, og samtidig overføre de 12 000 kr fra DNB global over til indeksfondet. Er det noe spesielt jeg må tenke på før jeg evt. overfører de 12 000 kr?
Svar: Ja, pass på å opprette Aksjesparekonto hvis du ikke har gjort det. Overfør så beholdning til Aksjesparekontoen og gjør fondsbytte der. Da utsetter du gevinstbeskatningen

12. Er det tillatt å opprette aksjesparekonto også for barn?
Svar: Ja, det er lovlig og mulig

13. For «vanlige» småsparere med langsiktig sparing i fond, er det lurt å ta ut gevinst litt etter litt, eller boer også evt. gevinst tas ut på lang sikt (flere år frem i tid)?
Svar: Det er aldri feil å ta ut litt gevinst. Det viktigste rådet er allikevel å være lojal mot sparemålet ditt.

14. Hva med kostnader i ask er de det samme enten det går opp eller ned i markedet?
Svar: Ja, kostnadene påvirkes ikke av markedssvingninger. Bortsatt at forvaltningshonoraret på fond beregnes av totalt volum du har i fondet.

15. Forstår jeg det riktig at det ikke er noen kostnader knyttet til selve kjøpet av andeler i fond? Flere små kjøp er ikke dyrere enn et større?
Svar: Ja, det er riktig oppfattet

16. Kan man bytte over deler av saldo ask til investeringsfond?
Svar: Litt usikker hva du mener med investeringsfond. Hvis du tenker på Investeringskonto er svaret nei. Det er ikke mulig uten at det får skattemessige konsekvenser.

17. Hvordan ser jeg at jeg fått over mitt aksjespar til ASK?
Svar: Det ser du i oversikten over Aksjesparekonto. Enkelt i Spare app’en til DNB eller innlogget i nettbanken til DNB

18. I forbindelse med arv fra foreldre til barn er det noen skattemessige fordeler med at alle parter har ASK konto?
Svar: Det er skattemessig gunstig å overføre en hel Aksjesparekonto til barna. Overførselen utløser ingen gevinstbeskatning

19. Jeg har forsøkt å bytte et fond til et annet. 10-05 men ikke noe har blitt gjort. Hva skjer?
Svar: Kontakt fond@dnb.no så hjelper de deg.

20. Hva er et faktorfond og hva tenker dere om faktorfond? Kan det være en idé å ha med et faktorfond i porteføljen sin?
Svar: I ett faktorfond søker forvalter å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Faktorfond legger blant annet vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko. Faktorfond er priset lavere enn aktivt forvaltede fond.

21. Hva gjør renter i et fond? Er det ikke bare masse aksjer på fond?
Svar: Det finnes i hovedsak tre forskjellige fondstyper. 1) Aksjefond med kun aksjer 2) Kombinasjonsfond som inneholder både aksjer og renter 3) Rentefond som kun har rentepapirer

22. Jag vill investera i cannabis relaterade aktier samt i førnybar energi. Vad får jag tag på information om dessa branscher?
Svar: DNB har flere fond innen fornybar-segmentet. I tillegg har aksjeanalytikerne i DNB Markets dekning på flere aksje som er relevante i et fornybar-perspektiv. I analysene og oppdateringene knyttet til disse fondene vil du finne relevant informasjon. Det er mulig å handle cannabis-relaterte ETF-er via aksjehandelsløsningen i nettbanken til DNB, men vi har ikke analyser eller anbefalinger på dette temaet.

23. Hvordan kan jeg finne ut av om jeg er omfattet av de som kan kreve erstatning i etterkant av rettsaken vedr forvaltningshonarer? Jeg har handlet DNB Teknologi og DNB Navigator.
Svar: Rettsaken gjelder kun verdipapirfondet DNB Norge

24. Når kan man ta ut utbytte fra ASK uten å betale skatt, er det etter 1.jan året etter salg av aksjer/fond eller et kalenderår etter salget? Eller må man betale skatt av utbytte uansett når det tas ut?
Svar: Så lenge uttaket er under totalt kostpris og opparbeidet skjermingsfradrag i ASK betaler man ingen skatt. Du ser enkelt hvor mye du kan ta ut skattefritt i Spare og innlogget i nettbanken under Aksjesparekonto

25. Hva er forskjellen på DNB Global Index Fond og vanlig Global Index Fond? Er det avgiften man må betale for avkastningen som er høyere på DNB sitt?
Svar: Forvaltningshonoraret til DNB Global Indeks ble i februar senket fra 0,3 % til 0,2 %. Som er ett av de absolutt laveste i markedet. Forvaltningshonoraret beregnes på bakgrunn av total beholdning i fondet, ikke gevinsten.

26. Jeg opprettet to ASK i fjor. Når jeg overførte min fond fra et annet sted så er alt under et og tilgjengelig fra annet sted og ikke de to ASK som ble opprettet og synes under min total oversikt. Hvorfor?
Svar: Innlogget i nettbanken, velg menypunktet Sparing og investering. Velg oversikt under menypunktet Aksjesparekonto. I oversikt fremgår en Aksjesparekonto. Helt øverst i oversikten kan man velge vis en annen Aksjesparekonto