Trumps tvitring har kostet milliarder – så langt …

Trumps tirader koster dyrt. I juli eskalerte handelskonflikten med Kina. Milliarder er barbert bort i aksjemarkedet. Veksten i økonomien er svak og risikobildet forverret.

FRAM OG TILBAKE: På G7-møtet i helgen ytret Trump vilje til forhandlinger med Iran, tonet ned sannsynligheten for en handelskonflikt med EU, skrøt av sine kinesiske motparter og sa at forhandlingene går bra. Foto: NTB scanpix Foto: dpa-G2
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. aug. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Dette trekker oss i mer forsiktig retning, sier Torje Gundersen i DNB Asset Management, DNBs fondsforvalter.

Samtidig kan det også gå bra. USA kan få en handelsavtale med Kina, og Storbritannia kan få en avtale med EU. Skjer det, er det mer verdi i aksjer enn i renteplasseringer, derfor beholder vi aksjer på nøytral vekt i markedssynet, sier Gundersen.

Sparer du i et av DNBs kombinasjonsfond, vil det nå skje endringer i plasseringene i tråd med dette markedssynet.

Keep Calm and Carry On?

Investorer i hele verden har nå søkt mot trygge havner med pengene sine, dette har ført til at prisen på statsobligasjoner, japanske Yen, Sveitserfranc og gull har skutt i været.

Trump er stadig aktiv, mens Kina på sin side har så langt vist tilbakeholdenhet, sier Gundersen.

– På fredag 24. august svarte de imidlertid med tariff på import av amerikansk olje. Trump svarte på tiltale med å øke tariffen på kinesiske varer enda mer. Da dette pågikk falt det amerikanske aksjemarkedet nær tre prosent. Det skjer ikke så ofte, sier han.

Nå ser pipa ut til å ha fått en annen lyd. På G7-møtet i helgen ytret Trump vilje til forhandlinger med Iran, tonet ned sannsynligheten for en handelskonflikt med EU, skrøt av sine kinesiske motparter og sa at forhandlingene går bra.

Snakk om helomvending.

Mørke skyer i horisonten

Trumps strategi har så langt ikke betalt seg, mener Gundersen og hans kollegaer i DNB Asset Managements allokeringsteam.

Kinas motsvar har vært moderate, men målrettede, for å koste politisk. Den vedvarende konflikten har etter hvert smittet over på næringslivet; veksttakten er nå svak, handelen avtar og investeringsviljen svikter.

– Det er mørke skyer i horisonten for å si det sånn.

Sannsynligheten for en resesjon (tilbakegang i økonomien red.anm.) har økt, hvilket er dårlig nytt for en amerikansk president som ønsker gjenvalg. Dette illustreres godt i Trumps popularitetsmålinger, som nå har svingt nedover.

– Dette gir håp for fremtiden for oss som tror på Adam Smiths usynlige hånd, fortsetter Gundersen.

Trumps egeninteresse taler nå for å kaste kortene før bløffen avsløres, og forsøke å få på plass en avtale som kan selges som en seier på hjemmebane.

«IT’S THE ECONOMY, STUPID!» – Den jevne amerikaner er stadig mindre imponert over jobben Donald Trump gjør i Det hvite hus, det synes nå på de politiske målingene (Figur: Morning Consult)

Sentralbanker går nå til pumpene

Svak vekst og politisk risiko bekymrer også sentralbankene, og styringsrentene er på vei ned i flere land. Både amerikanske Federal Reserve og den europeiske sentralbanken indikerer enda mer rentekutt i høst, forklarer Gundersen.

– Sistnevnte vil også lansere nye obligasjonskjøp i markedet, såkalte kvantitative lettelser.

I tillegg har frykten økt i markedet, noe som bidratt til å løfte prisen på rentepapirer. Investorene posisjonerer seg nå for enda mer rentekutt. Pengepolitikken virker altså allerede før obligasjonskjøpene er et faktum.

Investorer er nå villig til å tape penger hvert år, i 30 år, framfor å investere i aksjer

Dermed faller markedsrentene, noe som er en utfordring for alle dem som nå søker trygge alternativer. Renten på en tysk statsobligasjon med 30 års løpetid er nå minus 0,17 prosent. Investorer er altså villig til å tape penger, hvert år, i 30 år, fremfor å investere i andre alternativer.

Dette er langt fra unikt for tyske statspapirer. Globalt har nesten 30 prosent av alle obligasjoner med lav risiko nå negativ rente! – Jeg mener mye skal gå galt dersom dette er det beste investeringsalternativet det neste året, sier Gundersen.

BUNN: Rentene er nå nær bunnivået i 2016. Hele 30 prosent av markedet handler nå til negativ rente, er det en god deal? (Utregninger: DNB Asset Management/Bloomberg)

«Vi mener det er for tidlig å svartmale helt»

Tungsinnet har senket seg blant investorene, og konsensus er nå dystre vekstprognoser og frykt for kraftig børsfall. Globalt er vekstraten på vei ned, derom hersker det ingen tvil, sier Gundersen.

– Hvor ille det blir er imidlertid avhengig av flere faktorer. Det er ikke gitt at alt som kan gå galt, går galt og med verst tenkelige utfall.

DNB Asset Managements team vurderer situasjonen slik:

  1. Det kan også gå bra. Det kan ikke utelukkes av fornuften seirer; at handelskrigen ikke eskalerer eller det ikke blir noen hard Brexit.
  2. Pengepolitikken er støttende for risikotaking; renten er kuttet i flere land, og retorikken fra både Federal Reserve og ECB tyder på mer stimuli i løpet av høsten.
  3. Tjenestenæringen og husholdningene, den største andelen av økonomien, holder fortsatt koken. Fremtidstroen og konsumet holder seg, takket være sunnere balanser og vekst i disponibel inntekt.
  4. Rentene har falt ekstremt mye på kort tid, og den relative verdsettelsen taler i favør av aksjer dersom veksten ikke knekker. Rentefallet bidrar til at risikopremien i aksjer har steget, og er nå på med nivå med historisk gjennomsnitt på fem prosent.

ATTRAKTIVT: Det er fortsatt verdi i aksjer og vi ser en attraktiv avkastning dersom ting går bedre enn fryktet (Utregninger: Bloomberg/DNB Asset Management)

«Vi beholder aksjeandelen på nøytral»

– Vi mener dette er gode grunner til å beholde roen, «keep calm and carry on», inntil retningen blir tydeligere. Det er mulig ting skal bli verre før de blir bedre, men positive overraskelser er også mulig, mener Gundersen.

Som sier de får fasiten i løpet av høsten.

– I mellomtiden beholder vi en nøytral andel aksjer i porteføljene.

Innad i aksjeporteføljen har vi solgt overvekten i energi, norske aksjer og fremvoksende markeder.
Til gjengjeld har vi kjøp oss opp til nøytral i amerikanske aksjer. I sum gjør dette aksjeporteføljen mer defensiv, og mindre utsatt dersom volatiliteten stiger.