Resultatbasert honorar

– Vi mener det er den mest rettferdige måten å ta seg betalt på

Nå kan du kjøpe DNB-fond der deler av kostnaden er et resultatbasert honorar.

MENER MODELLEN ER RETTFERDIG. – Vi tar kun resultatbasert honorar når fondet gjør det bedre enn sin refereanseindeks, med andre ord når forvalter gjør det bedre enn markedet, sier konserndirekør Håkon Hansen. Her er han sammen med forvalterne Øyvind Fjell og Jarle Sjo Foto: Monika Kjendalen
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 04. feb 2019
Artikkelen er flere år gammel

For Håkon Hansen, konserndirektør i DNB, er svaret enkelt.

– Resultatbasert honorar er, etter vår mening, den mest rettferdige måten å ta seg betalt på, sier Hansen.

1. februar DNB lanserer DNB en ny prismodell, der et av elementene er en ny fondsklasse. I denne nye klassen får et bredt utvalg av aktive aksjefond  inntil halv fastpris og resultatbasert honorar.

Hansen mener denne måten å prise fondene på er både rettferdig og oversiktlig .

– Vi tar kun resultatbasert honorar når fondet gjør det bedre enn sin refereanseindeks, med andre ord når forvalter gjør det bedre enn markedet, sier Hansen.

DNB velger en relevant referanseindeks som er representativ for fondets investeringsmandat. Det betyr for eksempel at DNB Teknologi måles mot den globale teknologiindeksen «MSCI World Telecom, Media and IT» .

En dønn ærlig beregning av resultatbasert honorar

Vil du også ha lavere fastpris på dine fond? Klikk her!

Les mer om DNBs nye prismodell her:Viser styrke i et marked i sterk vekst

Høyvannsmerke

Et viktig poeng er også at DNB måler fondets meravkastning først etter at fondets faste forvaltningshonorar er trukket ut. I tillegg har fondet høyvannsmerke.

– Det betyr at at dersom fondet gjør det dårlig i ett år må det først ta igjen mindre-avkastningen og passere sin referanseindeks før resultatbasert honorar påløper. Dermed trekker vi kun for den delen av meravkastningen som kunden ikke har betalt for tidligere, forklarer Hansen.

 

Sammenligning av gammel vs ny fondsmodell

Slik kan man vise hvordan det resultatbaserte honoraret slår inn, og «reguleres» av høyvannsmerket. Den lilla linjen viser «gammel prismodell» med 1,5 prosent forvaltningshonorar, den grønne linjen viser den nye prismodellen med halv fastpris og resultatbasert honorar. Illustrasjonen viser at meravkastningen i dette tilfellet må overstige 4,5 prosent i ett kalenderår før fondet blir «dyrere» for kunden. Kilde: DNB

Det resultatbaserte honoraret beregnes slik at meravkastningen deles med 80 prosent til kundene og 20 prosent til DNB. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige fem prosent årlig

– Altså en dønn ærlig beregning av resultatbasert honorar, oppsummerer Hansen.

Rettferdig

Forbrukerrådet er også opptatt av at fond skal være rimelig priset.

– Resultatbasert honorar er i utgangspunktet en rettferdig måte å ta betalt på, men det er viktig at modellen tilfredsstiller visse kriterier, sier Jorge Jensen, fagansvarlig for finans i Forbrukerrådet.

I  2017 undersøkte Forbrukerrådet alle aksjefond som da ble markedsført mot nordmenn. For 14 av disse fondene ble det beregnet et resultatbasert honorar. I undersøkelsen påpekte Forbrukerrådet at resultatbasert honorar finnes i mange ulike varianter.  Spekteret går ifølge Forbrukerrådet fra de gode, som har en rettferdig mekanisme for å utløse honoraret, til de typene som er mer skjevt satt opp, for eksempel slik at forvalteren får bra betalt nesten uansett hvor godt han har forvaltet fondet.

I utgangspunktet en rettferdig måte å ta betalt på

– For at det resultatbaserte honoraret skal være rettferdig, må det må følge relevant indeks, understreker Jensen.

Forbrukerrådet mener også at modellen bør ha høyvannsmerke.

– Det er viktig at modellen ikke er satt opp slik at kunden må betale honorar flere ganger av samme avkastning, sier Jensen.

Ryddig

Forbrukerrådet er positive til DNBs nye prismodell.

– Vi er positive til DNBs priskutt og vi ser at det blir billigere for forbrukere med de tiltakene som dere iverksetter. Vi mener det vil endre konkurransen i fondsmarkedet, sier Jensen.

Her kan du lese Forbrukerrådets egen artikkel om DNBS nye prismodell: – En bransjeomveltning som vil øke pensjonene 

– Vi syns det er spennende at DNB med sine endringer tar steg for å røske opp i bransjens utdaterte honorarstrukturer, sier Jensen.

Kunden velger selv

Hansen understreker at kunden selv må velge om han eller hun helst vil ha fondene som har resultatbasert honorar, eller om han eller hun heller vil holde seg til «gammel» modell med kun fastpris.

Hansen tror kundene vil oppleve den  nye modellen som attraktiv.

– Vi tror at resultatbaserte honorarer gir kunden en trygghet for at vi «sitter i samme båt». Vi får betalt når fondsforvalteren gjør det relativt bra – og kundene betaler kun den lave faste avgiften dersom fondet ikke klarer å slå referanseindeksen, sier Hansen.

Vil du også ha lavere pris på dine fond? Sjekk ut DNBs nye prismodell her! 

Her kan du også lese mer om DNBs nye fondsklasser med lavere fastpris og resultatbasert honorar. 

* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.