10 års fastrente historisk lav

DNB tilbyr nå 10 års fastrene til 2,75 prosent, det vil si 2,86 effektiv, som er det laveste noensinne.

STOR USIKKERHET OM HVOR RENTEN SKAL: Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland understreker at det som følge av internasjonale handelskonflikter og Brexit  er stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen og hvordan renten vil utvikle seg. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 27. aug. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Nå ligger både 3, 5 og 10 års lavere eller like lav som de flytende rentene.

DNBs fastrentetilbud ser nå slik ut:
3 år: 2,65 prosent nominell, 2,76 prosent effektiv
5 år: 2,70 prosent nominell, 2,81 prosent effektiv
10 år: 2,75 prosent nominell, 2,86 prosent effektiv

Sjekk alle rentene her

Her finner du priseksempler på lån med fastrente versus lån med flytende rente

Sist gang banken merket et hopp i etterspørselen etter fastrente var i 2015 og 2016. Mange valgte å binde renten da tre års fastrente en kort periode i 2015 var billigere enn den flytende renten. Nå forventes det at etterspørselen etter fastrente kan ta seg opp igjen. Banken har den siste tiden merket økt interesse for fastrente. Mange har spørsmål om fastrente og hva det innebærer.

Slik så fastrenterentesatsene ut da de var på sitt aller laveste i 2016. Merk at 10 års fastrente nå har nådd et nytt historisk lavt nivå, mens fem og tre års fortsatt har litt å gå på før de er tilbake på dette nivået:

Tre års fastrente: 1,95 nominell (fra 10. mars 2016 til 03. oktober 2016)
Fem års fastrente: 2.30 nominell (fra 26. februar 2016 til 2. oktober 2016)
Ti års fastrente: 2,85 nominell (fra 10. august 2016 til 15. november 2016)

Stor usikkerhet om hvordan renten skal utvikle seg

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, understreker at det som følge av internasjonale handelskonflikter og Brexit er stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen og hvordan renten vil utvikle seg.

Haugland forklarer hvorfor fastrenten nå er lavere enn den flytende renten:

– Det er fortsatt en mulighet for at Norges Bank setter opp styringsrenten en gang til, men vi tror ikke at det kommer til å skje. Svekkelsen av global økonomi, opptrapping av handelskrigen og hard Brexit ved utgangen av oktober tilsier at Norges Bank ikke vil gjennomføre en heving til. Skulle det likevel skje, så kan det føre til at bankenes flytende boliglånsrenten stiger litt. Samtidig ser vi at norske langsiktige markedsrenter mest av alt styres av utviklingen i tilsvarende renter internasjonalt. Nå har langsiktige renter ute falt markert, som følge av pessimisme og usikkerhet. Dette er årsaken til at norske fastrenter faller, samtidig som korte renter stiger, forklarer sjeføkonomen.

Her kan du lese hvordan fastrentelån i DNB fungerer

Når du har valgt fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet.

Vær oppmerksom på at fastrenteprisene kan bli endret på kort varsel og at fastrenten bestemmes den dagen banken utbetaler lånet. Du vil bli varslet hvis fastrenten øker mer enn 0,10 prosentpoeng fra avtalen er inngått til avtalen blir registrert hos oss.

Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også mulig å bryte en fastrenteavtale, men vær klar over at dette kan føre til ekstra kostnader for deg. Du bør derfor sjekke dette med banken i forkant.

Går du ut på overkurs, må du betale: Dersom renten på nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen et tap for banken. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Bryter du fastrenteavtalen før rentebindingstiden er over, må du betale rentetapet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler ekstra på fastrentelånet, eller endrer nedbetalingsplanen.

Går du ut på underkurs, kan du få igjen penger: Dersom renten på nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen en rentegevinst. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Hovedregelen er at du får utbetalt rentegevinst dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. Merk at bankene her har ulik praksis og at du derfor bør se på dette også når du sammenligner bankenes fastrentetilbud.

Du kan trekke rentetap/overkurs fra på selvangivelsen, mens rentegevinst/underkurs er skattepliktig.

Trenger du boliglån? Søk lån/finansieringsbevis her

DNBs boliglånstilbud:

DNB vurderer alle lånesøknader individuelt. Beste flytende rentevilkår gir vi på Grønt Boliglån, det vil si hvis boligen har energiklasse A eller B.

I DNB kan du som nevnt ovenfor også velge fastrente, det vil si å binde renten på hele eller en del av lånet i tre, fem eller ti år.

Sjekk rentene her

Her finner du priseksempler på lån med fastrente versus lån med flytende rente

Mener at mange tenker for kortsiktig

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener at mange tenker for kortsiktig når de vurderer om de skal binde boliglånsrenten eller ikke.

Sandmæl vil anbefale alle som trenger eller ønsker å forsikre seg mot høyere renteutgifter, å tenke igjennom hvorvidt de kan være tjent med å binde hele eller deler av boliglånet.

– Se deg ikke blind på om fastrenten ligger over eller under den flytende renten. Fastrente må ses på som en forsikring mot fremtidig høyere rentekostnader, og en slik «forsikring» kan spesielt mange unge ha behov for. De har ofte trang økonomi og trenger økonomisk forutsigbarhet, i hvert fall i noen år fremover, erfarer Sandmæl.

Hun vurderer dagens pris på å forsikre seg mot høyere boliglånskostnader frem i tid som er gunstig.

– Motivet for å velge fastrente bør imidlertid ikke være at du skal tjene på det. Du skal binde renten hvis du har behov eller ønske om forutsigbare på rentekostnader framover. Føler du at fastrente blir for lite fleksibelt, kan du binde bare en del av lånet. Du behøver ikke å binde hele, sier hun.